Fakulteten för teknik och samhälle, TS, bedriver utbildning och forskning med fokus på teknik och naturvetenskap, i nära samverkan med näringsliv samt andra samhällsaktörer och lärosäten. Fakultetens två institutioner är Datavetenskap och medieteknik samt Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Utbildning på teknik och samhälle

På Fakulteten för teknik och samhälle har vi utbildningar inom datavetenskap, byggteknik, maskin- och materialvetenskap, naturvetenskap, medieteknik samt tillämpad matematik. Gästföreläsare, studiebesök, projektkurser med externa uppdragsgivare är en naturlig del av verksamheten. 

Vår ambition är också att studenter ska göra studentprojekt och examensarbeten tillsammans med aktörer utanför högskolesystemet.

Forskning på Fakulteten för teknik och samhälle

På fakulteten bedrivs forskning inom byggteknik, datavetenskap, materialvetenskap och tillämpad matematik och medieteknik. De olika forskningsgrupperna arbetar tvärvetenskapligt i forskargrupper både inom och utanför universitetet. 

Forskningsprojekt

Totalt antal träffar: 22

Fakulteten för teknik och samhälle i siffror.

  • 2750 studenter
  • 132 anställda
  • 25+ nationaliteter

Forskarutbildning

På Teknik och samhälle har vi forskarutbildning i datavetenskap och tillämpad fysik. För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att du samtidigt anställs som doktorand. 

Samarbeta med TS

Vår samverkan med externa parter har ökat markant de senaste åren. Det är en uttalad ambition för Teknik och samhälle att samverka med företag, organisationer och myndigheter. Så kan vi höja kompetensnivån, skapa nya produkter och utveckla organisationer. Välkommen att kontakta fakulteten eller våra institutioner med förslag på samverkan med forskare eller studenter.

Studentwebben

För dig som redan studerar vid Fakulteten för teknik och samhälle: besök vår studentwebb. Här finns praktisk information om att studera vid Malmö universitet. Under året kommer all information för studenter att flyttas hit eller till Canvas.

Besök studentwebben