Forskarskolan fokuserar på utformning av forskningsprojekt i relation till yrkeskunnande, yrkesutbildningens innehåll, samt dess sociala, historiska och professionella sammanhang.

Om forskarskolan

Forskarskolan för pedagogik och yrkeskunnande ingår som en del i Lärosäten Syd. Forskarskolan är ett samarbete mellan Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet och Malmö universitet. Inom forskarskolan ger de tre lärosätena gemensamt forskarutbildningskurser inom pedagogik och yrkeskunnande. Forskarskolan organiserar också lärosätesövergripande aktiviteter som gemensamma seminarier, workshops och inter­nat och medverkan vid vetenskapliga konferenser.

Genom sin ämnesövergripande och praktikorienterade inriktning skapar forskarskolan unika förutsättningar för att utveckla det yrkesdidaktiska kunskapsområde som utmärks av ämnesövergripande arbetssätt i gränslandet mellan teori och praktik. Forskarskolan säkerställer hög kvalitet, resursutnyttjande och goda ömsesidiga kontaktytor mellan näringsliv och samhälle och doktorander.

Fem doktorander

Forskarskolan för pedagogik och yrkeskunnande har i nuläget fem doktorander. Centralt för forskarskolan är att:

  • arbeta mot forskarutbildningens mål,
  • utveckla kritiska och självständiga forskare i vetenskapssamhället,
  • kommunicera forskningsresultat, samt att
  • skapa nationella och internationella nätverk som hjälper att driva forskning om yrkesutbildning och yrkesdidaktik framåt.

Styrgrupp

Forskarskolan leds av en styrgrupp med representanter för de tre lärosätena:

  • Daniel Alvunger, Linnéuniversitetet
  • Victoria Johansson, Högskolan Kristianstad
  • Peter Koudahl, Malmö universitet (sammankallande)