På Odontologiska fakulteten utbildas tandläkare, tandhygienister och tandtekniker. Här utbildas också framtidens specialisttandläkare. Universitetstandvården är en av regionens största tandvårdskliniker med cirka 10 000 patienter varje år. Forskning inom odontologi, utbildning och klinisk verksamhet är fakultetens tre grundpelare.

Våra utbildningar

På Odontologiska fakulteten (ofta kallad Tandvårdshögskolan) kan du utbilda dig till tandläkare, tandhygienist eller tandtekniker. Varje yrkesroll bidrar med unik kompetens i tandvårdsteamet och samspelet mellan yrkesgrupperna betonas i utbildningarna.

Utmaningsbaserat lärande och Malmömodellen

I våra utbildningar används en pedagogisk modell som kallas utmaningsbaserat lärande (UBL). Den innebär att studenten själv i stor utsträckning tar ansvar för att finna den kunskap som krävs för att kunna lösa problem som kan uppstå i yrkeslivet.

Detta betyder också att studenterna på tandläkarutbildningen och tandhygienistutbildningen redan tidigt i utbildningen behandlar patienter inom Universitetstandvården. Tandteknikerna deltar på motsvarande sätt i verksamhetsförlagda praktikstudier vid externa laboratorier.

Kontakta studie- och karriärvägledare på OD

Specialistutbildning

Specialistutbildningen (ST) vid Odontologiska fakulteten arrangeras i samarbete med Folktandvården i Södra Regionen (Blekinge, Halland, Kalmar, Kronoberg och Skåne).

ST-tandläkaren är anställd vid Odontologiska fakulteten och genomför i regel sin kliniska tjänstgöring inom Södra Regionen, medan teorin utförs på Odontologiska fakulteten. ST-utbildningen är treårig, undantaget käkkirurgi som är fyraårig.

Den teoretiska utbildningen är systematiserad och till viss del gemensam för alla åtta specialiteter. Den innehåller moment som regleras av såväl Socialstyrelsens förordningar som Odontologiska fakultetens regionala utbildningsplan. De gemensamma utbildningarna utgörs av cirka två kurser per år samt seminarieserier. Varje ST-tandläkare får sitt unika upplägg av utbildningen vad gäller kurser och seminarier.

För att ansöka om ST-tjänst krävs två års heltidstjänstgöring som allmäntandläkare. Meriterande vid ansökan är förutom klinisk tjänstgöring, forskningserfarenhet, pedagogisk erfarenhet och vidareutbildning.

Sök ST-tjänst under Lediga jobb

Forskarutbildning

På Odontologiska fakulteten finns utbildning på forskarnivå. För att kunna antas krävs att du samtidigt anställs som doktorand.

Forskning

Forskningen vid fakulteten spänner över ett brett spektrum: från molekylärbiologiska studier av orala vävnader till omfattande studier av munhälsan hos olika generationer, samhällsklasser och grupper. Internationellt samarbete är ett övergripande tema och vi samarbetar ofta över ämnes- och fakultetsgränser.

Tillsammans med ytkemister studerar vi exempelvis munytornas egenskaper för att bättre förstå reaktioner i munhålan. För att lösa olika forskningsfrågor tar vi hjälp av forskningsrön inom discipliner som molekylärbiologi, mikrobiologi, radiologi, implantatteknik och mekanik – ämnen som vi också bidrar till själva med egen specialistkunskap.

När det gäller forskning som behandlar munhälsoproblem med koppling till människors beteende och till sociala och ekonomiska faktorer ger samarbete med psykologer, pedagoger och sociologer substans.

Forskare, publikationer och forskningsprojekt

Totalt antal träffar: 80
Totalt antal träffar: 23

Samverkan

För att förstå och kunna bidra till samhällets utveckling är det oerhört viktigt för oss att samverka med näringsliv, myndigheter och organisationer i vårt omgivande samhälle. Samverkan kopplas både till vår forskning och vår grundutbildning. Samarbeten kan till exempel vara examensarbeten, mentorsprogram, konferenser, uppdragsutbildning och uppdragsforskning.

Hitta till Odontologiska fakulteten

Tandvårdshögskolan, Carl Gustafs väg 34, Malmö