Vid Fakulteten för kultur och samhälle forskar och undervisar vi om många av vår tids stora frågor – exempelvis de som handlar om global politik, nya medier och hållbar stadsutveckling – från humanistiska, samhällsvetenskapliga och designvetenskapliga utgångspunkter.

Fakulteten är en kreativ, föränderlig och gränsöverskridande akademisk miljö som präglas en hög grad av internationalisering och samverkan med andra, såväl inom som utanför akademin. Vår verksamhet är placerad mitt i Malmö, men våra perspektiv omfattar hela världen. Vi är organiserade i tre institutioner: Urbana studier, Globala politiska studier och Institutionen för konst, kultur och kommunikation.

Målbild för akademiska kunskapsmiljöer

Fakulteten för Kultur och samhälle (KS) har på uppdrag av rektor under läsåret 2022/2023 tagit fram en agenda för sammanhållna och gränsöverskridande akademiska kunskapsmiljöer. Denna innefattar en målbild och strategiska prioriteringar för de kommande tre åren.

KS agenda för sammanhållna gränsöverskridande akademiska kunskapsmiljöer

Målbild 2026

Målbilden är att KS rymmer åtta sammanhållna och gränsöverskridande akademiska kunskapsmiljöer (se beskrivningar nedan) – det vill säga områden där fakulteten bedriver högkvalitativ forskning, utbildning på alla nivåer och samverkan, både nationellt och internationellt.

  • Tre av dessa miljöer har sin huvudsakliga bas inom Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)
  • Tre inom Institutionen för urbana studier (US) 
  • Två inom Institutionen för globala politiska studier (GPS)

Miljöerna överskrider såväl institutions- som fakultetsgränser och innefattar samarbetspartners såväl inom som utanför akademin, i Sverige såväl som i andra länder. Bilderna synliggör endast miljöernas kontaktytor inom Malmö universitet. 

ny2.png

Miljöer vid KS (Fakulteten för kultur och samhälle) och deras relationer till varandra och till miljöer vid andra fakulteter.

HS Fakulteten för hälsa och samhälle, LS Fakulteten för lärande och samhälle,

TS Fakulteten för teknik och samhälle, OD Odontologiska fakulteten

Större bild, KS miljöer

GPS miljöer

K3 miljöer

US miljöer

 

Utbildning på Kultur och samhälle

Fakulteten för kultur och samhälle har utbildningar inom bland annat kommunikation och design, freds - och konfliktvetenskap, mänskliga rättigheter, internationella relationer, ledarskap och organisation, statsvetenskap, genusvetenskap, språk, miljö, fastighetsvetenskap och hållbar stadsutveckling. Du kan bläddra bland universitetets kurser här

Totalt antal träffar: 18
Totalt antal träffar: 17
Totalt antal träffar: 104

Uppdragsutbildning

Anna Lindh Academy

Vi vänder oss till dig som arbetar i privata företag, kommuner, förvaltningar och andra myndigheter. Tillsammans utformar vi uppdragsutbildningar för att de ska passa dina ledare och din organisation.

Mer information om Anna Lindh Academy 

Kontaktperson: Christel Brost

 

 

Forskningspublikationer

Databasen Diva används för universitetets publikationer.

Forskarutbildning

På Kultur och samhälle har vi forskarutbildningar i ämnena global politik, interaktionsdesign, internationell migration och etniska relationer (IMER), medie- och kommunikationsvetenskap, organisationsstudier, samt urbana studier. För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att du samtidigt anställs som doktorand.