Den forskning, utbildning och samverkan som bedrivs vid de fem fakulteterna Hälsa och samhälle, Kultur och samhälle, Lärande och samhälle, Odontologiska fakulteten och Teknik och samhälle, är grunden för Malmö universitets verksamhet.

Fakulteten för hälsa och samhälle

Fakulteten för kultur och samhälle

Fakulteten för lärande och samhälle

Fakulteten för teknik och samhälle

Odontologiska fakulteten

Odontologiska fakulteten