Grunden för Malmö universitets verksamhet är den forskning, utbildning och samverkan som bedrivs vid de fem fakulteterna: Hälsa och samhälle, Kultur och samhälle, Lärande och samhälle, Odontologiska fakulteten och Teknik och samhälle.

Fakulteten för lärande och samhälle