Globala perspektiv och internationalisering präglar miljön på institutionen. I centrum för vår forskning står frågor om globala processer och dess konsekvenser för makt, säkerhet, rättvisa och utveckling. Vi ger kurser och program på både svenska och engelska och våra studenter kommer från hela världen.

Totalt antal träffar: 20

Utbildning på Globala politiska studier

Kurser och program vid Institutionen för globala politiska studier är tvärvetenskapliga och flera hålls på engelska. Vi erbjuder flera olika kandidat- och masterprogram samt fristående kurser. Du kan bläddra bland universitetets kurser här.

Totalt antal träffar: 13

Forskning på GPS

Globala politiska studier är en tvärvetenskaplig institution med forskning om politik, maktrelationer och konstruktion av identitet i lokala, nationella, internationella och globala kontexter. Vi fokuserar på organisationer, styrning, politiska styrmedel och beslutsprocesser, men också studier av internationell migration och migrationsrelaterade sociala frågor.

Forskare, publikationer och forskningsprojekt 

Totalt antal träffar: 71
Totalt antal träffar: 45

Global politik-seminarierna

Program våren 2024

Vanligtvis hålls Global politik-seminarierna onsdagar kl. 13.15-15.00 i seminarierummet på nionde våningen i Niagara, Nordenskiöldsgatan 1, men de flesta seminarierna sker i hybrid-form med möjlighet för online-deltagande. (kontakta Bo Petersson, för mer information).

Unless communicated otherwise, all seminars take place in the seminar room on Floor 9 of the Niagara building and are held between 13.15 and 15.00 Wednesdays.

 • 17 January
  Isobel Squire: Final PhD Thesis Seminar (starts at 14.15): Alternative gender agendas: Normative contestation of the Istanbul Convention in Hungary and Poland.
 • 24 January
  Orwa Ajjoub & Joshua Farrell Molloy, Introductory seminar for our newest PhD Candidates
 • 7 February
  Anders Hellström & Jellen Olivares-Jirsell:
  “Activities and Counterstrategies: Populism during the COVID-19 Pandemic”.
 • 28 February
  Christian Fernandez, Katarina Mozetic och Mikael Spång: On recognition of pedagogical qualifications
 • 13 March
  Prof. Margit Bussmann, University of Greifswald: “Military maneuvers as a costly signal for alliance commitment in the Baltic Sea region and beyond” (co-authored with Andris Banka)
 • 18 March
  Final PhD Seminar Sarah Bodelsson: “Translocal Reproductive Justice”, (NB the day!). Discussant: Associate Professor Paola Rivetti, Dublin City University
 • 20 March
  Mats Deland (Mid-Sweden University), Paul Fuehrer (Södertörn), and Anders Ramsay (Lund University): “Theodor Adorno and the Authoritarian Personality”.
  A presentation of a new book from the publisher Arkiv (can be downloaded for free here)
 • 10 April 
  Outreach and visibility: Magnus Jando & Anna Dahlbeck (Communications Department): "Research communication, outreach strategy and the perception of Malmö University in the media” + Mats Blomberg & Pablo Tapio Lagunas (Malmö University Library): “Researcher-IDs and platforms”.
 • 17 April
  Mona Lilja presents her research under the title of “Resistance Revisited”, after which there will be a social event with an exhibition of recent publications by department staff.
 • 24 April
  Dennis Munetsi, Half-Term PhD Seminar (TBC): “The Nascence and Societal Implications of AI-infused Digital Women's Reproductive Health Interventions for Women and Zimbabwean Communities”.
 • 8 May
  Dr. Alberto Rinaldi and Dr. Sue Anne Teo (Lund University): “The Inadequacy of the Human Rights Response Towards AI-driven Border Management Systems in the EU”
 • 15 May
  Patrik Hall: Why Meetings Matter: Everyday Arenas for Making, Performing and Maintaining Organizations (Edward Elgar)
 • 22 May
  Final PhD Seminar Nick Baigent: “Hydropower and local resistance in Georgia”. Discussant: Associate Professor Martin Demant Frederiksen, Aarhus University.
 • 29 May 
  Priscilla Solano: Shelter on the Journey. Humanitarianism, Human Rights and Migration (Temple University Press).

Forskarutbildning

Vi har möjlighet att utfärda examen på forskarnivå, inom ämnena Global politik samt Internationell migration och etniska relationer, IMER.

Studentwebben

För dig som redan studerar vid Fakulteten för kultur och samhälle: Besök studentwebben. Här finns praktisk information om att studera vid Malmö universitet. All information för studenter finns här eller lärplattformen Canvas.

Kontakta oss

Har du frågor om din ansökan, behörighet eller urval?
Antagningsavdelningen på antagning@mau.se eller telefon 040-665 75 00

För administrativa studentfrågor kontakta studieadministratörerna på gpsstudent@mau.se 

För studie- och karriärvägledning kontakta studievägledarna på gpsvagledning@mau.se

För övrig information besök studentwebben

Totalt antal träffar: 80