Institutionen för idrottsvetenskap erbjuder studier i en bred och flervetenskaplig miljö där idrotten är kärnan. I våra utbildningar förenar vi teoretiska kunskaper med praktisk förståelse och utvecklad handlingskompetens.

Utbildning och samverkan

Institutionen ger flera idrottsrelaterade utbildningar: Idrottsvetenskapligt program, ämneslärarutbildning inom idrott och program på avancerad nivå. Det finns även forskarutbildning och en rad fristående kurser. Vid Institutionen för idrottsvetenskap finns ett välutvecklat samverkansnätverk. Vi bedriver forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan med olika idrottsrelaterade samhällsaktörer.

Kompetens för en bred arbetsmarknad

 • Våra utbildningar förbereder studenterna för att arbeta med idrott i en bred samhällelig kontext. Institutionen ger flera olika idrottsrelaterade utbildningsprogram, masterprogram och fristående kurser. Vi erbjuder även forskarutbildning i idrottsvetenskap.

Ämneslärarutbildning inom idrott

Idrott och lärande behandlar idrott ur perspektiv som upplevelse, hälsa och prestation utifrån såväl individ- som samhällsfokus. Ämnesstudierna i idrott omfattar 90 hp.

Studentsamarbete – en möjlighet för båda parter

Vid Institutionen för idrottsvetenskap utbildar vi studenter till att kunna driva, analysera, utveckla och påverka framtidens idrottsverksamheter i idrottsföreningar, idrottsförbund, företag, kommuner och andra idrottsrelaterade organisationer – lokalt, regionalt eller internationellt. 

Flera kurser i IDVs utbildningsprogram bygger på att studenterna samverkar med olika organisationer. För studenterna ger detta möjlighet att tillämpa sina kunskaper och skaffa värdefull erfarenhet inför ett framtida yrkesliv. För organisationerna innebär samverkan med våra idrottsvetenskapliga studenter en möjlighet att få saker belysta och analyserade på nya sätt. Vi arrangerar regelbundet nätverksträffar med olika aktörer inom olika idrotts- och hälsorelaterade sektorer. Vi hoppas att du och din organisation vill vara med i vårt nätverk!

Inom det idrottsvetenskapliga programmet finns det några kurser under programmets sista år (när studenterna förväntas ha utvecklat en hög kunskapsnivå och analysförmåga) som har ett särskilt fokus på samverkan med olika aktörer och där vi gärna samarbetar med er.

Entreprenörskap och projektledning inom idrott (höst)

Studenterna arbetar i samverkan med en organisation med att identifiera utvecklingsmöjligheter, genererar utvecklingsidéer samt planera ett innovativt utvecklingsprojekt. För att diskutera behov och koppla ihop organisationer med studenter arrangerar vi en nätverksträff i maj varje år.

Fysisk aktivitet, prestation och coaching (höst)

I kursen arbetar studenten med utgångspunkt i individer som befinner sig i olika sammanhang, livssituationer och aktivitetsnivåer som vill förbättra sin prestationsförmåga genom fysisk aktivitet. 

Idrott, evenemang och turism (höst)

Studenten arbetar i samverkan med en organisation med ett utvecklingsprojekt eller en utvärdering med koppling till ett idrottsevenemang eller idrottsturism. För att diskutera behov och koppla ihop organisationer med studenter arrangerar vi en nätverksträff i maj varje år.

Examensarbete (vår)

Studenterna arbetar under en halv termin med att genomföra en omfattande studie och baserat på denna skriva en uppsats. Vi tar gärna emot idéer kring frågor och ämnen som ni skulle vilja ha belysta. Skicka idéer senast i mitten av februari aktuellt år.

Samarbete med masterstudenter

Även våra svenska och internationella mastersstudenter  i programmet Sport Sciences: Sport in Society är under deras andra år hos oss involverade i olika samverkansprojekt. Varje höst – från september till december – genomför de ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Här ska studenterna initiera, planera, genomföra och utvärdera ett forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan med en sportrelaterad organisation. Under våren – från januari till juni – skriver de sina examensarbeten. I båda fallen välkomnar vi och våra mastersstudenter olika samverkansuppdrag där de tillsammans med er kan undersöka och arbeta med era utmaningar. Detta kan ge nya, spännande perspektiv på er verksamhet, till exempel med koppling till hållbar utveckling, integration och good governance.

Om något av ovanstående låter intressant eller om du vill vara med i vårt nätverk och/eller har uppslag till intressanta studentsamarbeten, kontakta Aage Radmann (samverkansansvarig)

 • Annonsera om studentsamarbete via Futurefinder
 • Läs mer om studentsamarbete på Malmö universitet
 • Samverkan i examensarbete

 • På idrottsvetenskapligt program ser vi gärna samverkan genom att utomstående organisationer kommer in med idéer till examensarbeten. Många studenter vill skriva om problem som kan finnas ute i verksamheterna. Kanske har ni haft någon student hos er på praktik i termin 5 och kommit på något ni vill att studenten undersöker i sitt examensarbete i termin 6. Vi välkomnar detta, men vill klargöra vissa saker.

  Kursen Examensarbete i Idrottsvetenskap (IV512G) pågår under tio veckor och är den sista studenten går i sin utbildning. Den text som skrivs är cirka 40 sidor. Examensarbetet måste anpassas till kursens lärandemål. Det innebär att arbetet måste vara vetenskapligt och innehålla ett tydligt syfte och tydliga frågeställningar. Det måste även innehålla ett avsnitt om tidigare forskning och vilka vetenskapliga metoder och teorier det använder i arbetet. Med andra ord har ett examensarbete en viss form som inte riktigt överensstämmer med en vanlig rapport eller utredning.

  Er idé måste därför bedömas av ansvariga för examensarbeteskursen. Kanske idén måste modifieras eller så fungerar den inte alls i detta sammanhang. Många av era idéer kommer dock att kunna undersökas. Vi välkomnar därför förslag på möjliga idéer för examensarbeten året runt.

  Om bedömningen är att idén är undersökningsbar på den tid examensarbetet har till förfogande träffar ni studenten/studenterna i februari och diskuterar saken. Kursen börjar runt skiftet mars/april och pågår till slutet av maj, då en färdig text förväntas vara färdig att ventilera i början av juni.

 •  
 • Vill ni veta mer eller komma in med idéer, vänligen kontakta Kutte Jönsson.

Våra alumner arbetar både nationellt och internationellt, i olika företag och organisationer, och inom alla olika samhällssektorer. Här möter du några av dem.

"Under utbildningens gång fick jag upp ögonen för mer teoretiska frågor"

Aurelién Daudi.jpg

Aurelién Daudi, doktorand

Jag började läsa kandidatprogrammet Idrottsvetenskap på Malmö universitet (då Malmö högskola) hösten 2013. Det som lockade mig till just den utbildningen var att jag sedan länge haft ett stort idrottsintresse och att jag på senare tid börjat intressera mig mycket för styrketräning. Sakta men säkert under utbildningens gång fick jag dock upp ögonen för mer teoretiska frågor. Efter sista året på utbildningen hade mitt intressefokus skiftat helt. Det stod klart för mig att jag doppat tån i något väldigt intressant och som sträckte sig oerhört mycket djupare. Jag ville lära mig mer, fortsätta vidga mina perspektiv och förkovra mig. Därför ansökte jag till masterprogrammet i idrottsvetenskap på Malmö universitet, med ambitionen att efter examen ansöka om en tjänst som doktorand, vilket jag sedan även gjorde.

September 2019 realiserades den drömmen då jag blev antagen till forskarstudier som doktorand på Institutionen för idrottsvetenskap vid Malmö universitet. Här kommer jag att stanna de närmsta åren medan jag skriver min avhandling, på vägen mot disputationen. 

"Idrottens kraft är så pass stor att det är viktigt att vi alltid jobbar för att utveckla den till det bättre"

Viktor Catenacci.jpg

Viktor Catenacci, Kärrtorp Bagarmossen BK
(Idrottsvetenskap, 2016)

Under cirka 9 månader efter examen lades tiden på att försöka komma in i idrottsbranschen utifrån de ambitionerna jag hade. En relativt lång process som startade med ett antal ideella uppdrag för att göra sig själv synlig på arbetsmarknaden. I februari 2017 fick jag möjlighet att arbeta heltid som föreningskonsulent och föreningsutvecklare i Bagarmossen Kärrtorp BK. Sedan starten av anställningen har jag jobbar väldigt mycket med att sätta min prägel på föreningen och idrotten, som grundar sig i min utbildning från Malmö universitet.

Jag har en vision om att förbättra idrotten på ett generellt plan. Allt från att optimera och förbättra olika processer till att förbättra sportsliga förutsättningar för alla utövare. Idrottens kraft är så pass stor att det är viktigt att vi alltid jobbar för att utveckla den till det bättre. Detta resulterar i att mitt intresse i framtiden ligger i att hitta en roll inom idrotten där jag har möjlighet att påverka så mycket som möjligt och på så sätt arbeta mot en bättre idrott.

"Sedan jag tog min examen har jag varit verksam inom en rad olika områden inom sportindustrin"

Johan Israelsson.jpg

Johan Israelsson, IFK Stocksund, Fotbollskanalen, J.J Sports Management
(Idrottsvetenskap, 2011)

Jag tog examen från Malmö högskola (numera Malmö universitet) 2011. Sedan dess har jag
varit verksam inom en rad olika områden inom sportindustrin.

Efter examen arbetade jag med föreningsutveckling i moderklubben Lindsdals IF i Kalmar. Detta kombinerades med en projektledarroll hos Smålandsidrotten/Kalmar kommun i projektet Drive-in idrott Kalmar.

Från 2012 till 2017 var jag idrottskonsulent på Smålandsidrotten i Kalmar. Jag arbetade bland annat med föreningsutveckling, projektledning, idrottspolitik samt idrottsevenemang. 2015 var jag tjänstledig från Smålandsidrotten och verkade i Melbourne i Australien, där jag under ett års tid arbetade som fotbollstränare på Melbourne Sports Institute, samt studerade ledarskap och idrottspsykologi. 2016-2017 var jag huvudtränare för Lindsdals IF, fotboll div 2 herrar.

2018 fick jag möjligheten att flytta till Stockholm och arbeta med fotboll på heltid i en storsatsande klubb, IFK Stocksund. Där innehar jag en sportchefsroll. Jag är sedan 2018 även skribent för Fotbollskanalen där jag har ett taktiskt och analytiskt perspektiv kring nationella och internationella fotbollsmatcher.

Jag har också två bolag igång, J.J. Sports Management samt Johan I. Consulting AB. Det sistnämnda driver jag ensam, och där ingår frilansuppdrag inom sport, ledarskap och mediabranschen. I det andra bolaget är vi två verksamma personer som främst arbetar med rådgivning till unga idrottare som vill kombinera idrott och studier på college i USA. Vi har också engagerat oss i diverse evenemang, som projektledning av SM i Beachsoccer 2017 samt Iraks (fotbollslandslaget) förberedelser inför OS i Rio 2016.

Under de senaste åren har jag utbildat mig som fotbollstränare och innehar den näst högsta tränarlicensen i Europa: Uefa Advanced. Jag är relativt bred i mina intressen men brinner för fotboll, ledarskap, skrivande samt entreprenörskap. Det är svårt att förutsäga framtiden, men ett mål är att få känna på hur det är att arbeta på den högsta nivån inom svensk fotboll. Jag vill också bo utomlands igen och verka inom något spännande område inom sportindustrin.

"Det har varit fantastiskt att ha haft möjligheten att faktiskt arbeta med ens stora intresse"

Jesper Mogensen.jpg

Jesper Mogensen, f.d. e-handelschef, Nike 
(Idrottsvetenskap, 2013) 

Efter min kandidatexamen i Idrottsvetenskap med inriktning på Sport Management fortsatte mina studier på Copenhagen Business School där jag studerade marknadsföring på masternivå. Under mina studier där, blev jag erbjuden ett internship på Nikes europakontor i Nederländerna. Ett år senare hade jag hoppat av min masterutbildning och fått fast jobb på Nikes digitala avdelning där jag fick jobba med ett nytt segment inom idrotten - löpning. Jag fick under tre års tid möjlighet att jobba inom flertalet utvecklande projekt och roller inom det digitala landskapet innan jag slutligen flyttade hem till Sverige och Stockholm för att jobba med media och digital marknadsföring och e-handel för hälsomagasinen Runner's World, Women's Health och Bicycling. Ett år därefter slutar min resa inom idrotten. Om än på tillfällig tid. 

Det har varit fantastiskt att ha haft möjligheten att faktiskt arbeta med ens stora intresse. Att det gått så bra för mig tror jag bara har att göra med att man varit betydligt mer dedikerad för att man har brunnit för produkten man faktiskt jobbar med. Det var viktigt för mig att hela tiden hitta små fragment under utbildningen för att skala ner vad jag ville göra och var möjligheterna kunde tänkas finnas. Skulle jag bara få ge ett råd om framtida yrkesval så skulle det vara att testa vingarna utomlands. Respekten som Idrottsvetenskap i allmänhet och Sport Management i synnerhet har utanför vårt lands gränser är stor.

"Jag hade väl någonstans en dröm om att kunna arbeta med idrott, på riktigt, som ett vanligt jobb"

Isabel Heed.jpg

Isabel Heed, Svenska simförbundet
(Idrottsvetenskap, 2005)

Idrott i alla former har alltid varit mitt största intresse och det var därför jag sökte mig 2002 till det då nystartade programmet Idrottsvetenskap med inriktning mot ledarskap.

Jag hade väl någonstans en dröm om att kunna arbeta med idrott, på riktigt, som ett vanligt jobb, men jag visste inte då under vilka former det fanns möjlighet att arbeta. Under hela utbildningen var jag tränare i en simklubb och efter utbildningen blev jag anställd i samma förening som ungdomsansvarig. Drömmen att få arbeta med min passion slog in! Efter något år blev jag anställd som tränare på riksidrottsgymnasiet för simning i Nyköping. Via den tjänsten blev jag en av tre ansvariga tränare för juniorlandslaget. Därefter har jag bland annat arbetat som huvud- och elittränare för Täby Sim med många härliga, talangfulla simmare i min trupp. Detta ledde till en rad landslagsuppdrag på både EM och VM samt att jag hade simmare med på OS. Jag har även varit förbundskapten för Paralandslaget under en tid. 

Idrottsvetarutbildningen har gett mig mycket, dels all kunskap men framför allt kritiskt tänkande och viljan att leta efter och använda vetenskapliga underlag. 

"Jag påbörjade min utbildning 2006, tog min magisterexamen 2010 och disputerade 2016"

Niklas Hafen.jpg

Niklas Hafen, Verksamhetscontroller på Riksidrottsförbundet-SISU Skåne
(Idrottsvetenskap, 2010)

Jag har nog alltid varit intresserad av samhällspolitiska frågor (och idrott såklart). Efter att ha läst idrottspsykologi vid Lunds Universitet fastnade jag för den då relativt nya utbildningen Idrottsvetenskap vid Malmö högskola, särskilt eftersom den hade en sociologisk profil.

Jag påbörjade min utbildning hösten 2006 och tog min magisterexamen våren 2010. Därefter påbörjade jag forskarutbildningen och disputerade med avhandlingen En vandring längs välviljans väg, 2016. Min avhandling behandlar idrottens roll inom ramen för internationellt utvecklingsarbete.

Efter att jag disputerat arbetade jag som utredare på Fritidsförvaltningen i Malmö och fortsatte sedermera som verksamhetscontroller på RF-SISU Skåne 2018, med fokus på uppföljning och utvärdering. I den rollen arbetar jag huvudsakligen strategiskt genom att ge stöd åt verksamheten när det gäller att ta fram relevanta målsättningar och mäta effekter.

I min nuvarande roll tar jag framför allt med mig det kritiska tänkande och de forskningsmetoder jag lärt mig, inte minst när det gäller att genomföra utredningar och skriva rapporter. Därtill har jag fått värdefull insikt i idrottens politiska, ekonomiska och juridiska styrning: en förutsättning för att kunna bedriva idrottsligt uppföljnings- och utvärderingsarbete.

"Den idrottsvetenskapliga utbildningen gav mig den bredd jag behövde för att ta mig ut i arbetslivet"

Erik Magnusson.jpg

Erik Magnusson, Regionchef, Fitness24seven 
(Idrottsvetenskap, 2007)

Jag visste att jag på nåt sätt ville jobba med idrott och hälsa, men inte på vilket sätt. Den idrottsvetenskapliga utbildningen gav mig den bredd jag sökte och behövde för att ta mig ut i arbetslivet.

Sen jag tog min examen har jag jobbat som PT och gruppträningsinstruktör på SATS i Malmö mellan 2009-2011. Från 2011 och till idag jobbar jag som regionchef på Fitness24Seven. Som regionchef är jag ytterst ansvarig för 44 gym och ca 200 medarbetare runt om i Skåne.  

Från utbildningen tar jag med mig all kunskap inom alla intressanta ämnen och den erfarenhet som utbildningen har gett mig. Att läsa på universitet och högskola har även gett mig väldigt mycket när det kommer till att uttrycka mig i tal och i skrift, både på  svenska och engelska.

Forskarutbildning

Vid institutionen finns forskarutbildning i idrottsvetenskap med inriktning mot samhällsvetenskap och humaniora.

Läs mer om forskarutbildning inom idrottsvetenskap

Idrottsforskning nära knuten till samhället

Vår forskning är flervetenskaplig och med stark samhällsrelevans. Utgångspunkten är att samhällsaspekter – såsom jämställdhet, socioekonomi och kulturell mångfald – alltid påverkar idrotten, samtidigt som idrotten är av sådan betydelse att den även utövar ett inflytande på samhället.

Här finns en levande och framgångsrik idrottsvetenskaplig forskningsmiljö, som omfattar en mångfald av inriktningar med tyngdpunkten inom det samhällsvetenskapliga området. 

Forskare, publikationer och projekt

Totalt antal träffar: 44

Nuvarande student

Du som är student vid Institutionen för idrottsvetenskap hittar information specifik för ditt program eller kurs i Canvas. Här finns information om hur du anmäler dig till tentamen och omtentamen. Annan studentrelaterad information hittar du på Studentwebben.

Till Studentwebben

I tentamenskalendern listas inplanerade omtentamenstillfällen. Anmälan måste vara inlämnad senast en vecka innan datum för omtentamen för att tentamen ska kunna genomföras.

Länk till tentamenskalendern

Skriftlig salstentamen

På Studentwebben finns information om hur du anmäler dig till skriftlig salstentamen/omtentamen.

Information om salstentamen på Studentwebben

Omtentamen för andra examinationsformer

Anmälan till omtentamen vid IDV för andra examinationsformer (OBS, ej salstentamen) görs via det här webbformuläret.

Anmälan till omtentamen andra examinationsformer

Om du har frågor om omtentamen vid IDV, vänligen kontakta Emelie Nilsson.

Rutiner för tentamensgenomgång 

Efter tentamen bör en tentamensgenomgång ske i samband med resultatrapporteringen. Den kan ske skriftligt eller muntligt. Lärare/kursledare ansvarar för att detta sker senast sju arbetsdagar före omtentamen. 

Tentamen är endast tillgängligt för studenten att kika på vid tentamensgenomgången och samlas sedan in igen. Som student har du möjlighet att anmärka på ditt resultat eller på lärarens rättning. Efter tentamensgenomgången arkiveras alla originaltentor under två år. Som student har du möjlighet att få ut en kopia. 

Tentamensutlämning

Utlämningen av tentor sker digitalt. Mejla namn, personnummer, kurskod och momentnamnet på tentamen samt vilket datum den utfördes till Ingemar Einarsson så får du din tenta inskannad och mejlad till dig. Tänk på att vara ute i god tid eftersom kontaktpersonen är servicetekniker som även har andra arbetsuppgifter som kan påverka handläggningstiden.