Universitetets forskning äger i första hand rum vid institutionerna och sektionerna. På universitetsgemensam nivå finns forskningscentrum och forskningsprogram.

Forskningscentrum

Malmö universitets forskningscentrum samlar forskare inom olika institutioner vid universitetet. Inom varje forskningscentrum samarbetar forskare i projektform om gemensamma frågeställningar. Syftet är att uppnå synergier inom forskningen som inte skapas inom den ordinarie organisationen.

Flera av våra forskningscentrum har engelska som arbetsspråk. I de fallen finns fylligare innehåll på den engelska versionen av sidan.

Forskningsprogram

En satsning på nyskapande, gränsöverskridande och framstående forskning som tar sig an angelägna samhällsfrågor. Forskningen bedrivs genom sammanlänkande projekt med olika frågeställningar och med ett gemensamt tema. Forskningsprogrammen rör urbana miljöer, digitalisering, ämnesundervisning och munhälsa.

Forskning på institutionerna

Malmö universitets forskning äger i första hand rum på institutionerna eller sektionerna vid de fem fakulteterna Hälsa och samhälle, Kultur och samhälle, Lärande och samhälle, Odontologiska fakulteten och Teknik och samhälle. Forskningen är starkt präglad av flervetenskaplighet och inbegriper områdena medicin, teknik, humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap.