Malmö universitets forskning stärks och profileras genom våra forskningscentrum, program och plattformar.

Forskningscentrum

Malmö universitets forskningscentrum samlar forskare inom olika institutioner vid universitetet. Inom varje forskningscentrum samarbetar forskare i projektform om gemensamma frågeställningar. Syftet är att uppnå synergier inom forskningen som inte skapas inom den ordinarie organisationen.

Flera av våra forskningscentrum har engelska som arbetsspråk. I de fallen finns fylligare innehåll på den engelska versionen av sidan.

Forskningsprogram

En satsning på nyskapande, gränsöverskridande och framstående forskning som tar sig an angelägna samhällsfrågor. Forskningen bedrivs genom sammanlänkande projekt med olika frågeställningar och med ett gemensamt tema. Forskningsprogrammen rör urbana miljöer, digitalisering, ämnesundervisning och munhälsa.

Merparten av våra forskningsprogram presenterar sin forskning på engelska. I de fallen kommer du ledas vidare till vår engelska sajt. 

Forskningsplattformar

Forskningsplattformarna är satsningar för att utveckla forskningen inom ett särskilt område vid en fakultet.

Forskning vid institutionerna

Malmö universitets forskning äger i första hand rum på institutionerna eller sektionerna vid de fem fakulteterna Hälsa och samhälle, Kultur och samhälle, Lärande och samhälle, Odontologiska fakulteten och Teknik och samhälle. Forskningen är starkt präglad av flervetenskaplighet och inbegriper områdena medicin, teknik, humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap.