Malmö universitets forskning stärks och profileras genom våra forskningscentrum, forskningsprogram och forskningsplattformar.

Forskningscentrum

Malmö universitets forskningscentrum samlar forskare inom olika institutioner vid universitetet. Inom varje forskningscentrum samarbetar forskare i projektform om gemensamma frågeställningar. Syftet är att uppnå synergier inom forskningen som inte skapas inom den ordinarie organisationen.

Merparten av våra forskningscentrum presenterar sin forskning på engelska. I de fallen kommer du ledas vidare till vår engelska sajt. 

Forskningsprogram

Forskningsprogram samlar starka forskningsmiljöer för att öka forskningsvolymen. Forskningen bedrivs genom sammanlänkande projekt med olika frågeställningar och med ett gemensamt tema. Forskningsprogrammen rör urbana miljöer, digitalisering, ämnesundervisning och munhälsa.

Merparten av våra forskningsprogram presenterar sin forskning på engelska. I de fallen kommer du ledas vidare till vår engelska sajt. 

Forskningsplattformar

Forskningsplattformar är enheter för att samla och stärka forskningen inom ett begränsat område vid en fakultet.

Merparten av våra forskningsplattformar presenterar sin forskning på engelska. I de fallen kommer du ledas vidare till vår engelska sajt.