Byggnaden Kranen är platsen för de praktiska momenten i polisutbildningen och för universitetets salstentamina. Byggnaden är belägen i Västra hamnen. Här finns övningsmiljöer såsom lägenhet, restaurang, butik och förhörsrum samt skjutbana och garage för polisfordon.

Besöksadress och öppettider

Östra Varvsgatan 11

Leveransadress

Östra Varvsgatan 11, 211 73 Malmö

Ordinarie öppettider

Polisstudenter har tillträde till byggnaden med kort och kod alla dagar 06–22. Ingången till tentamenssalarna låses upp automatiskt 45 minuter före tentamensstart och låses igen 30 minuter efter tentamensstart.

Hitta rätt i Kranen genom kartfunktionen Mazemap

Söker du en specifik föreläsningssal, enhet eller mötesrum i byggnaden Kranen finns möjligheten att orientera dig via kartfunktionen Mazemap. Du kan navigera dig på de olika våningsplanen genom att välja våning.

Sök rum eller lokal på Kranen i Mazemap