Presentation

Jag är samhällsodontolog. Min forskning handlar om tandvårdens organisering och styrning, tandläkares arbetsvillkor, samverkan mellan yrkesgrupper inom tandvården samt mellan tandvården och andra aktörer. Jag är också intresserad av tandvården ur ett genusperspektiv.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.