Samverkan är en integrerad del i forskning och utbildning. Syftet med samverkan är att skapa ömsesidigt mervärde för universitetet, deltagande parter och samhället. Ökad kvalitet och relevans i vår forskning och utbildning samtidigt som våra samverkansparter får tillgång till forskningsbaserad kunskap, vilket gynnar en hållbar utveckling i så väl verksamheten som i samhället.