Fristående kurs, Grundnivå
15 hp
Malmö blandad undervisningstid 50%
30 augusti 2021 - 16 januari 2022
Ansökningen öppnar 15 mars

Om kursen

Kursen är helt nätbaserad och uppbyggd kring filmade föreläsningar, filmer, poddar och digitala diskussionsforum där bland annat litteratur och egen dokumentation behandlas. I kursen berörs områden som de yngsta barnens utveckling, lek, lärande och omsorg i relation till förskoleverksamhetens innehåll och utformning. Dokumentation som process belyses, diskuteras och prövas under kursens gång.

Kursinnehåll

Kursen behandlar teori, forskning och metodik med inriktning mot de yngsta barnen i förskolan. I kursen diskuteras lek, omsorg och barns utveckling i förhållande till förskoleverksamhetens uppdrag och utformning. Dokumentation som process belyses, diskuteras och prövas under kursens gång.

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt