Kurs, grundnivå
15 hp
Malmö | dagtid | 50%
2 september 2024 - 19 januari 2025
Kod för kursen: DA215A

Om kursen

Kursens syfte är att studenten utvecklar förståelse för hur information representeras med analoga och digitala elektriska signaler och hur dessa kan behandlas i ett inbyggt system.

Denna kursen ges som del av program:

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:

Elektronik (7,5 hp)

- datateknikens historia
- introduktion till elektroteknik
- introduktion till analog och digital elektronik
- mätning av elektriska storheter

Inbyggda system (7,5 hp)

- enchipsdatorns funktion
- assembly- och C-programmering

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c or Matematik D.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

TSstudent@mau.se