Fristående kurs, Grundnivå
7.5 hp
Distans blandad undervisningstid 25%
17 januari 2022 - 5 juni 2022

Om kursen

I denna kurs introduceras webbutveckling genom HTML5 och CSS3. Kursens första del fokuserar på att skapa grundläggande struktur på webbsidor genom bl.a. listor, tabeller och formulär. Den senare delen byter fokus mot skapande av layout samt formgivning genom CSS3. Kursen avslutas med en introduktion till responsiv design för att anpassa sin webbplats till olika enheter.

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 20%, Högskolepoäng 60%, Högskoleprov 20%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt