Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 25%
30 augusti 2021 - 16 januari 2022
Öppen för sen anmälan
Anmäl dig via antagning.se

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

60 högskolepoäng med progression inom huvudområdet datavetenskap.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt