Kurs, grundnivå
7.5 hp
Malmö | dagtid | 100%
7 oktober 2024 - 3 november 2024
Kod för kursen: EK216A

Om kursen

Kursen ger en introduktion till grundläggande begrepp, modeller och teoretiska perspektiv inom marknadsföring.

Denna kurs ges inom kurspaket:

Kursinnehåll

Kursen ger en introduktion till grundläggande begrepp, modeller och teoretiska perspektiv inom marknadsföring. En viktig utgångspunkt är kundens behov, oavsett om det är en slutkonsument eller ett företag/organisation. Denna kunskap behövs för att genomföra marknadsföringsaktiviteter men också när man skapar en relation och ett samspel med kunden. Om ett företag eller organisation kan erbjuda attraktiva produkter och/eller tjänster så kan marknadsföringen vara nyckeln till att bli konkurrenskraftig på marknaden. I bästa fall blir det ett unikt erbjudande som även leder till en hållbar konkurrensfördel. Då skapas lönsamhet och överlevnad över tid.

Begrepp, ramar, teorier och praktiska metoder är viktiga för att kunna förstå, diskutera och analysera företag och organisationers praktik inom marknadsföring. Detta sker på föreläsningar och i seminarier.

Kursen tar upp olika förutsättningar och utmaningar inom marknadsföring för olika typer av organisationer i relation till deras tekniska, ekonomiska och institutionella omvärld. Kursen hjälper också studenterna att få kunskap att möta affärs- och samhälleliga utmaningar för hållbarhet.

Viktiga teman inom marknadsföring belyses såsom kundvärde, kundrelationer, marknadsföringsstrategi, omvärldsanalys, marknads- undersökningar, hållbar marknadsföring, konsumentbeteende, industriell marknadsföring, segmentering, differentiering, varumärken, prissättning, marknadskanaler, marknads- kommunikation, konkurrensfördelar, digital marknadsföring med mera.

Det övergripande kursmålet är att skapa en grund för vidare studier i företagsekonomi.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c och Engelska 6.

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

USstudent@mau.se