Kurs, grundnivå
7.5 hp
Malmö | dagtid | 100%
4 november 2024 - 15 december 2024
Kod för kursen: EK217A

Om kursen

Kursen behandlar grundläggande begrepp inom redovisningsteori, principer för dubbel bokföring med de vanligast förekommande affärshändelserna i företag, bokslutsarbete, bokslutspolitik samt analys av finansiell information såsom årsredovisning.

Denna kurs ges inom kurspaket:

Kursinnehåll

Kursen behandlar grundläggande begrepp inom redovisningsteori, principer för dubbel bokföring med de vanligast förekommande affärshändelserna i företag, bokslutsarbete, bokslutspolitik samt analys av finansiell information såsom årsredovisning. Regelverken, inklusive hållbarhetsrapportering, inom redovisningen tas upp. Fokus i kursen syftar också till att ge praktisk förtrogenhet med att arbeta med räkenskaps- och kassaflödesanalys.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c och Engelska 6.

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

USstudent@mau.se