Fristående kurs, Avancerad nivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
30 augusti 2021 - 5 november 2021

Om kursen

Kursen riktar sig till studenter som vill utveckla fördjupad förståelse för funktionsnedsättning, relaterat till teoretiska perspektiv och hälsobegreppet, med fokus på personens och närståendes erfarenheter och behov av stöd. Vidare belyser kursen hur hälsa och välbefinnande hos personer med olika variationer av funktionsnedsättning kan stödjas utifrån ett salutogent och personcentrerat förhållningssätt.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Examen om minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) inom omvårdnad, vårdvetenskap, socialt arbete, socialpsykiatri, handikapp och rehabiliteringsvetenskap eller utbildningsvetenskap, alternativt inom andra vårdinriktade program.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursvärdering sker fortlöpande under kursen genom en dialog med studenterna samt genom en skriftlig summativ kursvärdering efter kursens slut. Resultatet presenteras på kursens hemsida för att vara tillgängligt för studenterna. Förändringar av kursens innehåll, litteratur och pedagogik som föranletts av kursvärderingar presenteras vid nästa kursintroduktion.

Kontakt