Fristående kurs, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
18 januari 2021 - 28 mars 2021

Om kursen

Kursen är en praktisk och teoretisk introduktion i att illustrera med ljud för olika sammanhang. Studenten arbetar med ljud, både som ett självständigt uttryck och i samverkan med bilder, rum och föremål. Syftet är att dessa kunskaper ska öka medvetenheten om hur vi uppfattar ljud och hur ljud kan samverka med andra medieformer.

Kursinnehåll

Kursen är uppbyggd av moment med praktisk och teoretisk introduktion till ljudkonst och ljuddesign för film. Den innehåller övningsmoment i inspelningsteknik, redigering och mix av inspelade ljud, och interaktionsdesign.

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Universitetet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna.

Kontakt