Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
31 augusti 2020 - 8 november 2020
Annan ort eller studietakt
Malmö dagtid 50%
30 augusti 2021 - 7 november 2021

Om kursen

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment

 • Grundläggande algebra
 • Ekvationer och olikheter
 • Binomialsatsen
 • Ekvationer för andragradskurvor
 • Funktionsbegreppet, sammansatt funktion, invers funktion
 • Elementära funktioner: polynom, rationell funktion, potens-, exponential- och logaritmfunktioner, trigonometriska funktioner
 • Begrepp relaterade till elementära funktioner: absolutbelopp, polynomdivision, monotonitet, rötter
 • Talföljder och summor
 • Komplexa tal
 • Gränsvärden, kontinuitet, asymptoter
 • Derivator: definition, tolkning, räkneregler, elementära funktioners derivator, implicit derivering, grafritning
 • Optimering med derivata
 • Primitiva funktioner, integraler och integrationsmetoder
 • Användning av matematisk programvara

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 8/A8.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

email icon tsstudent@mau.se