Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
8 november 2021 - 16 januari 2022
Ansökningen öppnar 15 mars

Om kursen

Kursinnehåll

Kursen behandlar verkningssättet hos enklare konstruktionselement i stål, betong och trä. Den behandlar också konstruktiv utformningen hos anslutningar och förband.

Behörighet

Behörighetskrav

Byggnadsmekanik motsvarande minst 7,5 hp och Byggkonstruktion motsvarande minst 7,5 hp.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt