Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 25%
30 augusti 2021 - 16 januari 2022
Ansökningen öppnar 15 mars

Om kursen

Kursinnehåll

Kursen utvecklar studentens förmåga att inhämta fördjupade kunskaper om nya områden i datavetenskap. Kursens innehåll fastställs vid kursstart i samråd mellan student och lärare.

Behörighet

Behörighetskrav

60 högskolepoäng med progression inom huvudområdet datavetenskap.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

email icon tsstudent@mau.se