Kurstillfället

  • Fristående kurs, avancerad nivå
  • 3 hp
  • Distans | blandad undervisningstid | 25%
  • 23 september 2024 - 19 januari 2025

Anmäl dig via antagning.se

Om kursen

Syftet med kursen är att kursdeltagarna fördjupar sina högskolepedagogiska kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Kursen vänder sig till lärare vid Malmö universitet.

Kursinnehåll

 

Behörighetskrav

Examen på grundnivå eller motsvarande samt dokumenterad erfarenhet av att arbeta som lärare i högre utbildning.

Kurslitteratur

Litteratur väljs av kursdeltagaren i samråd med kursdeltagare (max 500 sidor).

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Malmö Blandad undervisningstid 25%

Malmö Blandad undervisningstid 33%

Malmö Dagtid 33%