Om kursen

Klimat- och miljörelaterad skönlitteratur kan vara så mycket. Vi tänker kanske främst på moderna postapokalyptiska framtidsdystopier med utplånade städer och döda landskap. Men man kan också ta ett historiskt grepp och läsa skönlitteratur som varit med om att skildra den konkreta påverkan människan haft på klimat, miljö och landskapets förändringar. Under denna sommarkurs på halvfart läser vi några klassiska romaner, anlägger ekokritiska perspektiv på litteratur och landskap, och experimenterar med skrivande som metod för reflektion kring klimatfrågor.

Kursinnehåll

Fem klassiska västerländska romaner från sent 1800-tal och framåt läses. Romanerna skildrar olika företeelser genom vilka människan

aktivt påverkat miljö och klimat: fossilanvändning, jordbrukets rationalisering, konsumism, avfall, artutrotning. Undervisningen sker huvudsakligen i form av seminarier med inslag av workshops. Flera av kursens seminarier kan komma att förläggas utomhus till

platser i Malmö som korresponderar med de skönlitterära verk som läses. Det teoretiska perspektivet “ekokritik” läggs på både litteraturen och platsen. Korta kreativa skrivövningar relaterade till litteratur och plats görs vid dessa seminarietillfällen. Kursen examineras med en essä som skrivs individuellt men diskuteras processuellt i grupp.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

K3student@mau.se