Om utbildningen

Maskiningenjörer spelar en viktig roll i att skapa hållbara lösningar i allt från att lösa enkla vardagliga problem till att möta stora samhällsutmaningar. Tillämpningsområdet är brett och innefattar numera mycket mer än vad som traditionellt förknippas med yrket. Det kan röra sig om allt från konstruktion och tillverkning av intelligenta medicintekniska produkter och självgående lastbilar till utformning av moderna tillverkningsprocesser för industrin.

Med grunden i klassisk maskinteknik är Maskin- och materialteknik en högskoleingenjörsutbildning som behandlar hur olika komponenter, tillverkade i olika material motstår de påfrestningar som den kommer att utsättas för under sin livslängd. Särskild vikt läggs vid hur kloka materialval görs utifrån funktionella, ekonomiska och hållbarhetsmässiga aspekter. Inom utbildningen läggs särskilt fokus på hur man bygger starka team och effektivt samarbetar i projekt och organisationer. Undervisningen stöds av moderna, digitala hjälpmedel; bland annat för att visualisera och konstruera. 

För att trivas bör du ha ett intresse för matematik och fysik eftersom utbildningen bygger vidare på dina gymnasiekunskaper i dessa ämnen. I flera av de mer grundläggande kurserna kommer du att läsa tillsammans med studenter som läser utbildningen Produktutveckling och design. Programmet ger dig en stabil och bred kunskapsbas och praktiska färdigheter som förbereder dig väl för olika framtida ingenjörsroller. Det finns ett välutvecklat samarbete med näringslivet i regionen och det gör att utbildningen är anpassad till arbetsmarknadens behov. Efterfrågan på duktiga maskiningenjörer  växer ständigt. Arbetsmarknadsutsikterna är därför mycket goda lång tid framöver.

Du har möjlighet att studera utomlands under den femte terminen. Om du får mersmak av att plugga så är du efter din examen väl förberedd att studera vidare på ett mastersprogram vid Malmö universitet eller vid något annat lärosäte i Sverige eller internationellt.

Undervisning sker bland annat genom föreläsningar, övningar och laborationer. Flera kurser har ett projektorienterat innehåll, undervisningen bedrivs då praktiskt och processinriktat. Det första året inleds med kurser i matematik samt i skiss- och ritteknik. I skiss- och ritteknik ingår att presentera och förmedla egna produkt- och konstruktionsidéer. I kursen termodynamik och experimentella metoder ges en introduktion i grundläggande fysikaliska begrepp. Andra kurser är matematik, materialteknik och mekanik som är grundläggande ämnen för en ingenjör.

Under det andra året ingår det fler maskintekniska kurser såsom; hållfasthetslära, maskinelement och mekanisk provning, men även designinriktade kurser; CAD och CAM, materialval, tillämpad konstruktion och produktionsteknik. Det blir också en fördjupning i material och hållfasthet. Du får nu också tillämpa dina kunskaper praktiskt i ett projektarbete.

Det tredje året ger ännu fler beräkningsverktyg, som du har användning för som färdig ingenjör. Vårterminen består av valbara kurser samt ett examensarbete som avslutar utbildningen. Examensarbetet sker ofta i samarbete med organisationer eller företag utanför universitetet. Utbildningen ger titeln "högskoleingenjör i maskin- och materialteknik".

Som ingenjör i maskin- och materialteknik kan du till exempel arbeta med konstruktion av nya produkter, produktionsanpassning samt olika typer av produktutvecklingstjänster. Ingenjörer inom maskin- och materialteknik finns inom konsultbranschen, förpacknings- och mobiltelefonindustrin samt inom områden som t.ex. utveckling av hjälpmedel inom vården. En del högskoleingenjörer i maskin- och materialteknik väljer att arbeta som egenföretagare.

Innan terminsstart erbjuds en frivillig förberedande kurs i matematik. Den repeterar och förstärker förkunskaperna från gymnasiet och förbereder inför den första matematikkursen. Oavsett om du kommer direkt från gymnasiet eller har haft ett längre uppehåll så kommer kursen att underlätta studierna. 

För dig som vill studera till högskoleingenjör på Malmö universitet men saknar behörighet finns Naturvetenskapligt/tekniskt basår. Om du har yrkeslivserfarenhet kan du ha möjlighet att söka utbildningen genom det alternativa urvalet.

Läs mer om Naturvetenskapligt/tekniskt basår

I utbildningsplanen kan du bland annat se de kurser som ges under programmets olika terminer.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c eller Matematik D. (Om du saknar behörighet kan Naturvetenskapligt/tekniskt basår vara ett alternativ för dig)

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Fin miljö och hjälpsamma lärare

Lina Nyman, läser sista terminen på högskoleingenjörsutbildningen Maskin- och materialteknik på Malmö universitet. Hon har redan varit på flera intervjuer, trots att hon har en termin kvar på programmet.

Fin miljö och hjälpsamma lärare

Lina Nyman, läser sista terminen på högskoleingenjörsutbildningen Maskin- och materialteknik på Malmö universitet. Hon har redan varit på flera intervjuer, trots att hon har en termin kvar på programmet.

–  En klar fördel med utbildningen är att det är lätt att få jobb. Det känns skönt att man är så attraktiv på arbetsmarknaden.

Varför valde du Maskin–  och materialteknik?

– Jag har arbetat mycket tillsammans med ingenjörer tidigare fast då har jag arbetat bredvid. Redan då kände jag att jag ville göra jobbet som de gjorde.

Lina Nyman var klar över att hon ville bli ingenjör. Hon visste att det bara var ett sätt att få en högskoleingenjörsexamen, det var att sätta sig i skolbänken igen. Fast Maskin-och materialteknik var inte hennes första val.
– Jag sökt ett par andra utbildningar med mer fokus på datavetenskap i första hand men de låg i andra städer. Jag ska erkänna att jag gick mest på att utbildningen fanns i Malmö. Det är en fantastisk stad, det finns mycket att göra om man inte vill delta i studentlivet.

Vad tycker du om utbildningen?

– Utbildningen är bra. Den har varit tuffare än jag tänkt mig. Det är mycket teori och ämnen som matte, fysik och kemi. Men det är samtidigt utmanande och roligt.

Fördelen med ett mindre universitet, och kanske framförallt vår fakultet, är att det blir personlig kontakt med lärare, man är inte bara en i mängden.
– Lärarna har varit väldigt hjälpsamma och trevliga.  Vi sitter i ett nybyggt hus Niagara och miljön är fantastisk.

Vad vill du arbeta med?

– Jag skulle vilja arbeta med konstruktion. Helst inom den teoretiska delen med beräkningar. Gärna i CAD och 3D. Det kan vara  byggnader, bilar, eller broar. Drömjobbet har Lina Nyman redan hittat.
– Jag var på intervju på Saab. De bygger bland annat satelliter. Det såg riktigt häftigt ut.

Den sista terminen innebär bland annat att studenterna gör sina examensarbeten. Lina gör sitt exjobb tillsammans med en tjej som läser Produktutveckling och design.
– Vi hjälper en holländsk designer som ska göra en gästkollektion för IKEA. Vi ska designa en fåtölj, vilket innebär att utifrån hans grundidé ta fram en CAD modell, beräkna hållfastheten och testa produkten, ta fram lämpliga material samt en prototyp och vara med längs hela produktionskedjan.

Staden Malmö och intresse för material lockade till Malmö universitet

Erik Flank tycker om att klura på saker. Det passar honom att verkligen försöka förstå saker för att hitta olika lösningar. Han läser till högskoleingenjör i Maskin- och materialteknik.

Staden Malmö och intresse för material lockade till Malmö universitet

Erik Flank tycker om att klura på saker. Det passar honom att verkligen försöka förstå saker för att hitta olika lösningar. Han läser till högskoleingenjör i Maskin- och materialteknik.

Varför valde du att läsa Maskin- och materialteknik?

När Erik sökte sig till Malmö universitet var han klar över att han ville bli högskoleingenjör och inte civilingenjör, som Malmö universitet erbjuder.
– Jag upptäckte när jag pluggade på annan ort, att ämnen som finns på ingenjörsutbildningen passar mig. Man måste verkligen förstå vad man läser för att hitta lösningar och det finns ofta mer än en lösning på ett problem. Ämnen inom ekonomi tilltalar mig inte på samma sätt, säger han.

Eftersom utbildningen var helt ny när han sökte den, visste han inte så mycket om den. Däremot hade han hade hört gott om andra ingenjörsutbildningarna på Malmö universitet. 
– Det är en utbildning med mycket matte och fysik, och det är bra om man är förberedd på det. Men jag har verkligen uppskattat de praktiska momenten som att hålla på med CAD-modeller i datorn och alla laborationer som är jättekul, säger han.

Utbildningen är nischad mot material, vilket Erik har uppskattat. 
–  Vi har läst väldigt mycket material, materialkemi och materialval med mera. Min tanke är att nischa mig inom produktutveckling, där jag kan bil expert på material. Jag har hört också att just maskin- och materialvetare är väldigt eftertraktade på arbetsmarknaden.

Varför valde du Malmö universitet?

– Jag valde Malmö universitet för att jag har många kompisar här. Dessutom tycker jag  om att åka skateboard och Malmö är skatestaden nummer ett i Sverige. Jag gillar verkligen Malmö. Jag gick i gymnasiet i Lund.

Miljön är också någonting som Erik har uppskattat. Huset Niagara inte minst.
– Det tilltalar mig är att det är så blandat med studenter som läser olika ämnen här, vi är ingenjörer, ekonomer och många olika sorters studenter i samma byggnad. Att man har byggt ett sånt här fint hus visar också att man vill ligga i framkant, säger han.

Vad vill du göra efter din utbildning?

Erik vill hellre jobba i ett litet bolag än i ett stort. Men han har inte siktat in sig på något särskilt företag ännu, utan är ännu öppen för olika alternativ.
– Mitt framtida jobb hoppas jag finnas inom produktutveckling det kan vara inom möbel eller förpackningsindustrin till exempel. Vi har läst väldigt mycket materialkunskap, materialkemi och materialval. Så om jag nischar mig inom produktutveckling blir jag experten på material.

Fokus på material

Martin Fisk är lärare på programmet och berättar om utbildningen. – Under utbildningen studerar man olika material och deras egenskaper. Vilket material ska man välja när man ska tillverka en viss produkt? Denna kunskap efterfrågas inom så gott som hela tillverkningsindustrin, från tillverkare av...

Fokus på material

Martin Fisk är lärare på programmet och berättar om utbildningen. – Under utbildningen studerar man olika material och deras egenskaper. Vilket material ska man välja när man ska tillverka en viss produkt? Denna kunskap efterfrågas inom så gott som hela tillverkningsindustrin, från tillverkare av möbler och leksaker till joggingskor.

Hundratals materialval ligger bakom dagens produkter

– Ta till exempel en modern smartphone med pekskärm. Det ligger hundratals materialval bakom tillverkningen av en sådan; plasten i höljet ska vara tålig och se snygg ut, skärmen ska vara känslig för tryck men okänslig för fettfläckar, hela telefonen ska tåla värme och kyla och i viss mån fukt och så vidare. Listan kan göras hur lång som helst.

Var kan man jobba sen?

– Efterfrågan på högskoleingenjörer inom maskin- och materialteknik är redan stor och väntas bli ännu större de närmaste åren. Stora företag, som IKEA, har egna utvecklingsavdelningar där folk med den här kompetensen har en självklar plats. Små och medelstora företag behöver kunnig personal för att kunna skriva kravspecifikationer och göra rätt inköp när de beställer komponenter från underleverantörer till exempel.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

TSstudent@mau.se