Om utbildningen

Produktutvecklingsingenjörer skapar funktionella produkter och tjänster som tjänar människors varierande och föränderliga behov. Det görs genom att i produktutvecklingskedjan (behov-idé-design-marknad) identifiera olika tekniska, mänskliga och affärsmässiga behov och möjligheter. Utifrån dessa skapar produktutvecklingsingenjörer nya innovativa och hållbara lösningar som gör verklig skillnad.

Produktutveckling och design är i grunden en högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik med tydliga inslag av produktdesign. Utifrån din logiska, kreativa och estetiska förmåga övar du dig i att systematiskt och metodiskt driva innovationsprojekt för att utveckla värdeskapande produkter och tjänster. Inom utbildningen läggs speciellt fokus på hur du bygger starka team och effektivt samarbetar i projekt och organisationer. Undervisningen stöds av moderna, digitala hjälpmedel; bland annat för att visualisera och konstruera. 

Har du i grunden intresse för matematik och fysik i kombination med ett lekfullt och estetiskt sinne så kommer du att trivas utmärkt på utbildningen och senare som professionell produktutvecklingsingenjör. I flera av de mer grundläggande kurserna kommer du att läsa tillsammans med studenter som läser utbildningen Maskin- och materialteknik.

Utbildningen ger dig en stabil och eftertraktad kunskapsbas och praktiska färdigheter som gör dig redo att arbeta i olika miljöer och sammanhang. Det finns ett välutvecklat samarbete med näringslivet i regionen och det gör att utbildningen är anpassad till arbetsmarknadens behov. Efterfrågan på duktiga produktutvecklingsingenjörer växer ständigt. Arbetsmarknadsutsikterna är därför mycket goda under lång tid framöver.

Du har möjlighet att studera utomlands under den femte terminen. Om du får mersmak av att plugga så är du efter avslutad utbildning väl förberedd att studera vidare. Detta kan du göra på ett mastersprogram vid Malmö universitet eller vid något annat lärosäte i Sverige eller internationellt.

Utbildningen är tre år lång och omfattar 180 högskolepoäng.

Första året

Utbildningen inleds med en introduktionskurs som förbereder dig för universitetsstudier. Kursen är speciellt uppskattad av dem som inte tidigare studerat på universitet. Du lär dig studieteknik som du sedan har nytta av under hela utbildningen. Du får också en introduktion till vetenskaplighet och en grundlig introduktion till hur en vetenskaplig text skrivs och utformas samt grunderna i ritteknik. Första terminen innehåller också den första grundläggande kursen i matematik, en delkurs i experimentell metodik samt en fysikkurs med inriktning mot termodynamik och cykliska processer.

I den andra terminen går du en grundkurs i materialteknik och mekanik samt den avslutade obligatoriska kursen i matematik. Terminen innehåller också den första programspecifika inriktningskursen där du lär dig använda avancerad grafisk programvara för att visualisera din produkt.

Andra året

Termin tre innehåller en programspecifik kurs i design för produktutvecklare där du i ett projekt som är ett samarbete med ett företag som uppdragsgivare tar fram en produkt. Terminen innehåller också en kurs i modern 3D-CAD, en kurs i metoder för att beräkna om en konstruktion håller för belastning, och en kurs där du lär dig olika metoder för att tillverka saker och hur tillverkningsmetod och materialval hör ihop.

Under termin fyra får du en introduktion till programmering och inbyggda system och det grundläggande konstruktionsspåret avslutas med en kurs i maskinkomponenter. Med kunskap från dessa och tidigare kurser kan du nu både konstruera, visualisera, programmera och styra maskiner för att utföra enklare uppgifter. Detta får du öva på i terminens sista kurs, där du tillsammans med andra bygger en liten robot som ni programmerar för att utföra en uppgift. Terminen avslutas med en introduktionskurs i tjänstedesign och hur detta relaterar till produktdesign.

Tredje året

Termin fem innehåller en obligatorisk kurs med inriktning mot produktutveckling och människan. Det är en avslutande designkurs som sätter människan i centrum för produkten. Terminens övriga 22,5 hp är valbara kurser som du väljer bland utbudet vid Malmö universitet eller ett annat lärosäte. Du kan också välja att läsa hela termin fem utomlands inom ramen för ett utbytesprogram. Detta är en unik möjlighet för dig att sätta din egna prägel på din utbildning.

Efter genomförd utbildning får du titeln Högskoleingenjör i produktutveckling och design.

Du kan till exempel arbeta med konstruktion av nya produkter, produktionsanpassning, upphandling av design- och produktutvecklingstjänster. Produktutveckling och designingenjörer finns i dag bl a inom konsultbranschen, förpacknings- och mobiltelefonindustrin samt inom områden för utveckling av hjälpmedel inom vården. Utbildningen kan också vara en språngbräda till eget företagande.

Innan terminsstart erbjuds en frivillig förberedande kurs i matematik. Den repeterar och förstärker förkunskaperna från gymnasiet och förbereder inför den första matematikkursen. Oavsett om du kommer direkt från gymnasiet eller har haft ett längre uppehåll så kommer kursen att underlätta dina studier. 

För dig som vill studera till högskoleingenjör på Malmö universitet men saknar behörighet finns Naturvetenskapligt/tekniskt basår. Om du har yrkeslivserfarenhet kan du ha möjlighet att söka utbildningen genom det alternativa urvalet.

Läs mer om Naturvetenskapligt/tekniskt basår

Kurser inom programmet

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D

(Om du saknar behörighet kan Naturvetenskapligt/tekniskt basår vara ett alternativ för dig)

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Utvecklade stol åt IKEA

Visst lönar det sig med akademisk utbildning. Gå in på närmaste IKEA-varuhus nästa vår, där kommer du hitta en stol som produktutvecklats av studenter på Malmö universitet. Petronella Bengtsson och Charlotta Stig lyckades få ett skarpt uppdrag på IKEA som examensprojekt på sin...

Utvecklade stol åt IKEA

Visst lönar det sig med akademisk utbildning. Gå in på närmaste IKEA-varuhus nästa vår, där kommer du hitta en stol som produktutvecklats av studenter på Malmö universitet. Petronella Bengtsson och Charlotta Stig lyckades få ett skarpt uppdrag på IKEA som examensprojekt på sin högskoleingenjörsutbildning Produktutveckling och design.

– Det vi kämpat för att lära oss under tre år på universitetet fungerar ute i verkligheten.

Genom att i god tid börja leta examensprojekt till sista terminen lyckades de ta sig till produktutvecklarnas mecka: IKEA of Sweden i Älmhult.

– Handledaren på IKEA var från början tydlig med att hon hade väldigt mycket på sitt bord. Så ville vi göra examensarbete hos dem var vi tvungna att hugga i med något av det som verkligen behövde bli gjort, och driva arbetet självständigt, säger Petronella. 

Skillnad på produktutveckling och design

För den oinvigde kan gränsen mellan design och produktutveckling te sig luddig.
– Att designa en produkt, i vårt fall en stol, är ett helt eget projekt. Fokus ligger på att ta hänsyn till hur produkten ska se ut i slutändan, hur den ska kännas att sitta på och vem som ska använda den. Resultatet är en skiss med tillhörande förklaringar, en design brief. Att produktutveckla stolen innebär att välja vilka material man ska använda, att göra beräkningar för hållfasthet och att skriva tekniska instruktioner till fabriken. Hela tiden med design briefen som kompass, säger Petronella Bengtsson.

Produktutveckling innebär ett ständigt samspel mellan design och produktion, och ibland måste designen anpassas för att det ska gå att massproducera produkten.
– Vi har varit med och påverkat den slutgiltiga stolen en hel del, trots att vi fick en färdig skiss att utgå från, säger Charlotta Stig.

Alla pusselbitar föll på plats

Malin Hillerström gick högskoleingenjörsutbildningen Produktutveckling och design på Malmö universitet.

Alla pusselbitar föll på plats

Malin Hillerström gick högskoleingenjörsutbildningen Produktutveckling och design på Malmö universitet.

– På produktutveckling och design föll alla pusselbitar på plats. Framför allt fick jag utlopp för mitt stora tekniska intresse, och som en stor bonus innehöll utbildningen också kurser i formgivning och design, som jämte teknik är min stora hobby.

Högskoleingenjör smällde högt hos arbetsgivarna

– Jag hade mitt första anställningskontrakt påskrivet och klart innan jag ens gått ut och jag började jobba fyra dagar efter examen.

Jobbar med belysning

– Bredden öppnar upp för jobb inom de mest skilda områden. Kompisar från utbildningen konstruerar lekplatser och kök. Och vem vet vad vi jobbar med imorgon? Det känns som att det här bara är början, vi har en solid bas med oss från utbildningen och möjligheterna är oändliga.

Bra grund

– För mig som var väldigt osäker på vad jag skulle plugga efter gymnasiet var det en perfekt utbildning. Grunden i den är så bred att det går att nischa sig efterhand, det gör ingenting att man inte från början vet vad man vill bli.

Kontakt