Program, grundnivå
180 hp
Malmö | dagtid | 100%
28 augusti, 2023 - 7 juni, 2026
Ansökningen öppnar 15 mars

Om utbildningen

Produktutvecklingsingenjörer skapar funktionella produkter och tjänster som tjänar människors varierande och föränderliga behov. Det görs genom att i produktutvecklingskedjan (behov-idé-marknad) koppla ihop olika tekniska, mänskliga och affärsmässiga faktorer. En produktutvecklingsingenjör har ofta fokus på att leverera en färdig, attraktiv och värdeskapande produkt.

Produktutveckling och design är en ingenjörsutbildning med väsentliga inslag av design. Det är en ingenjörsutbildning som ger goda kunskaper i matematik och naturvetenskap. Du får lära dig att systematiskt utveckla nya produkter. Produktutvecklingsprocessen uppmuntrar till så väl kreativitet och estetik som att metodiskt driva ett innovationsprojekt. Har du intresse för matematik och fysik, och ett kreativt sinne så kommer du att trivas på utbildningen och som färdigutbildad produktutvecklingsingenjör. Utbildningen ger dig en stabil och bred kunskapsbas som gör dig redo att arbeta i olika miljöer och sammanhang.

Huvudämnet Maskinteknik

Maskinteknik är ett brett ämne som innehåller kurser där du lär dig om materialens möjligheter, tillverkningens möjligheter och hur du ser till att produkterna håller. Designkurserna kompletterar med förståelse för hur formgivning påverkar produktens uttryck och funktion. Dessutom läser du ekonomi och hållbar utveckling. Med dessa kunskaper kan du analysera och förstå hur produkter är konstruerade och uppbyggda och konstruera egna goda produkter.

Dagens accelererande förändringstakt innebär en växande efterfrågan på duktiga produktutvecklare som effektivt kan leverera nya, innovativa produkter till en alltmer kräsen marknad. Programmet har ett välutvecklat samarbete med näringslivet i regionen. Utbildningen är därför väl anpassad till arbetsmarknadens behov.

Det finns möjligheter att studera utomlands den femte terminen. För dig som vill fördjupa dig finns olika mastersprogram att läsa vidare på efter avslutad examen antingen vid Malmö universitet eller vid andra lärosäten i Sverige eller internationellt.

Utbildningen är tre år lång och omfattar 180 högskolepoäng.

Första året

Utbildningen inleds med en introduktionskurs som förbereder dig för universitetsstudier. Kursen är speciellt uppskattad av dem som inte tidigare studerat på universitet. Du lär dig studieteknik som du sedan har nytta av under hela utbildningen. Du får också en introduktion till vetenskaplighet och en grundlig introduktion till hur en vetenskaplig text skrivs och utformas samt grunderna i ritteknik. Första terminen innehåller också den första grundläggande kursen i matematik, en delkurs i experimentell metodik samt en fysikkurs med inriktning mot termodynamik och cykliska processer.

I den andra terminen går du en grundkurs i materialteknik och mekanik samt den avslutade obligatoriska kursen i matematik. Terminen innehåller också den första programspecifika inriktningskursen där du lär dig använda avancerad grafisk programvara för att visualisera din produkt.

Andra året

Termin tre innehåller en programspecifik kurs i design för produktutvecklare där du i ett projekt som är ett samarbete med ett företag som uppdragsgivare tar fram en produkt. Terminen innehåller också en kurs i modern 3D-CAD, en kurs i metoder för att beräkna om en konstruktion håller för belastning, och en kurs där du lär dig olika metoder för att tillverka saker och hur tillverkningsmetod och materialval hör ihop.

Under termin fyra får du en introduktion till programmering och inbyggda system och det grundläggande konstruktionsspåret avslutas med en kurs i maskinkomponenter. Med kunskap från dessa och tidigare kurser kan du nu både konstruera, visualisera, programmera och styra maskiner för att utföra enklare uppgifter. Detta får du öva på i terminens sista kurs, där du tillsammans med andra bygger en liten robot som ni programmerar för att utföra en uppgift. Terminen avslutas med en introduktionskurs i tjänstedesign och hur detta relaterar till produktdesign.

Tredje året

Termin fem innehåller en obligatorisk kurs med inriktning mot produktutveckling och människan. Det är en avslutande designkurs som sätter människan i centrum för produkten. Terminens övriga 22,5 hp är valbara kurser som du väljer bland utbudet vid Malmö universitet eller ett annat lärosäte. Du kan också välja att läsa hela termin fem utomlands inom ramen för ett utbytesprogram. Detta är en unik möjlighet för dig att sätta din egna prägel på din utbildning.

Efter genomförd utbildning får du titeln Högskoleingenjör i produktutveckling och design.

Du kan till exempel arbeta med konstruktion av nya produkter, produktionsanpassning, upphandling av design- och produktutvecklingstjänster. Produktutveckling och designingenjörer finns i dag bl a inom konsultbranschen, förpacknings- och mobiltelefonindustrin samt inom områden för utveckling av hjälpmedel inom vården. Utbildningen kan också vara en språngbräda till eget företagande.

Innan terminsstart erbjuds en frivillig förberedande kurs i matematik. Den repeterar och förstärker förkunskaperna från gymnasiet och förbereder inför den första matematikkursen. Oavsett om du kommer direkt från gymnasiet eller har haft ett längre uppehåll så kommer kursen att underlätta dina studier. 

För dig som vill studera till högskoleingenjör på Malmö universitet men saknar behörighet finns Naturvetenskapligt/tekniskt basår. Om du har yrkeslivserfarenhet kan du ha möjlighet att söka utbildningen genom det alternativa urvalet.

Läs mer om Naturvetenskapligt/tekniskt basår

Kurser inom programmet

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D

(Om du saknar behörighet kan Naturvetenskapligt/tekniskt basår vara ett alternativ för dig)

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Utvecklade stol åt IKEA

Visst lönar det sig med akademisk utbildning. Gå in på närmaste IKEA-varuhus nästa vår, där kommer du hitta en stol som produktutvecklats av studenter på Malmö universitet. Petronella Bengtsson och Charlotta Stig lyckades få ett skarpt uppdrag på IKEA som examensprojekt på sin...

Utvecklade stol åt IKEA

Visst lönar det sig med akademisk utbildning. Gå in på närmaste IKEA-varuhus nästa vår, där kommer du hitta en stol som produktutvecklats av studenter på Malmö universitet. Petronella Bengtsson och Charlotta Stig lyckades få ett skarpt uppdrag på IKEA som examensprojekt på sin högskoleingenjörsutbildning Produktutveckling och design.

– Det vi kämpat för att lära oss under tre år på universitetet fungerar ute i verkligheten.

Genom att i god tid börja leta examensprojekt till sista terminen lyckades de ta sig till produktutvecklarnas mecka: IKEA of Sweden i Älmhult.

– Handledaren på IKEA var från början tydlig med att hon hade väldigt mycket på sitt bord. Så ville vi göra examensarbete hos dem var vi tvungna att hugga i med något av det som verkligen behövde bli gjort, och driva arbetet självständigt, säger Petronella. 

Skillnad på produktutveckling och design

För den oinvigde kan gränsen mellan design och produktutveckling te sig luddig.
– Att designa en produkt, i vårt fall en stol, är ett helt eget projekt. Fokus ligger på att ta hänsyn till hur produkten ska se ut i slutändan, hur den ska kännas att sitta på och vem som ska använda den. Resultatet är en skiss med tillhörande förklaringar, en design brief. Att produktutveckla stolen innebär att välja vilka material man ska använda, att göra beräkningar för hållfasthet och att skriva tekniska instruktioner till fabriken. Hela tiden med design briefen som kompass, säger Petronella Bengtsson.

Produktutveckling innebär ett ständigt samspel mellan design och produktion, och ibland måste designen anpassas för att det ska gå att massproducera produkten.
– Vi har varit med och påverkat den slutgiltiga stolen en hel del, trots att vi fick en färdig skiss att utgå från, säger Charlotta Stig.

Alla pusselbitar föll på plats

Malin Hillerström gick högskoleingenjörsutbildningen Produktutveckling och design på Malmö universitet.

Alla pusselbitar föll på plats

Malin Hillerström gick högskoleingenjörsutbildningen Produktutveckling och design på Malmö universitet.

– På produktutveckling och design föll alla pusselbitar på plats. Framför allt fick jag utlopp för mitt stora tekniska intresse, och som en stor bonus innehöll utbildningen också kurser i formgivning och design, som jämte teknik är min stora hobby.

Högskoleingenjör smällde högt hos arbetsgivarna

– Jag hade mitt första anställningskontrakt påskrivet och klart innan jag ens gått ut och jag började jobba fyra dagar efter examen.

Jobbar med belysning

– Bredden öppnar upp för jobb inom de mest skilda områden. Kompisar från utbildningen konstruerar lekplatser och kök. Och vem vet vad vi jobbar med imorgon? Det känns som att det här bara är början, vi har en solid bas med oss från utbildningen och möjligheterna är oändliga.

Bra grund

– För mig som var väldigt osäker på vad jag skulle plugga efter gymnasiet var det en perfekt utbildning. Grunden i den är så bred att det går att nischa sig efterhand, det gör ingenting att man inte från början vet vad man vill bli.

Kontakt