Presentation

Ulf Hejman är universitetsadjunkt på institutionen för Medieteknik och produktutveckling. Hans forskningsintressen är bl.a. Tillämpad matematik, numerisk analys, fysik, ytbehandlingsteknik och konstruktionsmaterial.