Presentation

Ulf Hejman är universitetsadjunkt på institutionen för material och tillämpad matematik. Hans forskningsintressen är bl.a. Tillämpad matematik, numerisk analys, fysik, sprickutbredning och konstruktionsmaterial.