Presentation

Lars Plantin är fil. dr. i socialt arbete. Huvudsakligt forskningsintresse, Familj, föräldraskap, faderskap.. Tjänstgör som professor.