LP

Lars
Plantin
Vicedekan/Professor

email icon lars.plantin@mau.se
phone icon 040-6657408

location Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning


Mer om min forskning

Presentation

Lars Plantin är fil. dr. i socialt arbete. Huvudsakligt forskningsintresse, Familj, föräldraskap, faderskap, HIV. Tjänstgör som professor.