Fakta

Kontaktperson:
Börje Sellergren
Finansiär:
  • Formas
Ansvarig vid Mau:
Börje Sellergren
Samarbetspartners:
  • Daniel Aili Linköpings Universitet
  • Anna Székely Sveriges Lantbruksuniversitet
  • Klas Udekwu Sveriges Lantbruksuniversitet
Projektperiod:
01 april 2023 - 31 mars 2026
Fakultet/institution:

Om projektet

I detta projekt avser vi att utveckla känsliga, robusta och billiga sensorer och affinitetsreagens för analys av vattenburna virus i avlopps- och rå-vatten. Tillvägagångssättet baseras på den kombinerade användningen av Reversible Self-Assembled Monolayers (rSAM) och nanoplasmoniska optiska sensorer, som tillsammans erbjuder enkelt regenererbara ytor för virusisolering och sensorer för ultrakänslig realtidsövervakning av virusförekomst.

Projektet kommer att ledas av Malmö universitet (MaU) och involverar två akademiska partners: Linköpings universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, ett ledande företag inom sensorik: Diagonal Pharma AB samt partners inom vatten industrin.

Projektets mål

Målen är:

  1. Att undersöka och optimera rSAM som dynamiska ytor för multivalent igenkänning och anrikning av vattenburna virus omfattande Norovirus, SARS-C oV-2 och nya genetiska varianter.
  2. Att utveckla robusta nanoplasmoniska sensorer för antikroppsfri ultrakänslig och snabb in situ-detektion av virus.
  3. Att validera sensorer för detektion och övervakning av virus i vattenmatriser som kan användas som hjälp av lokala hälsovårdsmyndigheter. rSAMs förmåga att känna igen intakta virus med hög affinitet adresserar nackdelarna med nuvarande metoder inom miljöepidemiologi (kan till exempel ej kombineras med realtidsövervakning, okänslighet mot nya mutanter etc.).