De nordiska ländernas nationella strategier pekar ut AI som ett oundvikligt framtida vägval för hälso- och sjukvården. Men medborgarna måste involveras i vilken riktning denna väg ska ta, menar forskaren Jason Tucker. Han har studerat de nordiska ländernas planer och konstaterar att förändringen till stor del drivs av en tilltro till den privata sektorn.

–    Med en åldrande befolkning och mindre pengar i den offentligt finansierade vården vill staterna effektivisera vården, och i den visionen ingår att öppna den ytterligare för privata intressen, säger Jason Tucker, biträdande universitetslektor vid Malmö universitet.

Sjukvården kommer att hamna i privata händer

De nordiska ländernas nationella AI-strategierna utmålar, enligt Jason Tucker, den privata hälso- och sjukvården som lösningen och den offentliga sektorn som problemet. Framtiden för den allmänna hälso- och sjukvården kommer att hamna i privata händer. Vi är redan på väg dit och det blir svårt att byta riktning längre fram.

–  Skattemedel används redan för att stödja den privata sektorn när det gäller vissa AI-appar inom hälsoområdet, säger Jason Tucker.

I en artikel i tidskriften Futures har han jämfört de nationella strategierna för att införa mer AI inom vården i de fyra nordiska länderna. Även om det finns skillnader vad gäller hur och varför denna framtid ska realiseras (Sverige och Danmark är mest på, Norge mest försiktigt och Finland däremellan) så finns det en gemensam vision.  I den ses den ständigt ökande omfattningen av AI inom hälsa som oundviklig, en process som drivs och implementeras av den privata sektorn.

Uppfinningar och innovationer är notoriskt svåra att förutse

Jason Tucker

Men beskrivningen av AI:s framtida roll i de nationella handlingsplanerna, ses av Tucker som mycket vag. På mycket kort sikt skulle AI kunna hjälpa till inom områden som diagnos, individualiserad behandling och robotik (som lyftrobotar). Men på medellång till lång sikt hänvisar planerna, enligt Tucker, bara till ökad effektivitet i hälsosystemet som helhet och undviker att vara specifik om vad det betyder.

–  Effektivisering kan vara av godo, men det betyder olika saker för olika människor. Vi kan gissa om framtida användning, men det är verkligen i händerna på den privata sektorn. AI:s framtida utveckling och genombrott är väldigt oförutsägbart avseende när och hur framgångsrikt det blir. Uppfinningar och innovationer är notoriskt svåra att förutse, säger Jason Tucker.

Involvera medborgarna

Jason Tucker betonar att han inte i sig är emot privata initiativ eller ett innovativt användande av AI inom vården. Han manar bara till eftertanke. Så fort du ger bort data så är den borta och går inte att hämta tillbaka.

–  Medborgarna bör i så fall få bättre hälso- och sjukvård och inblick i vart pengarna går och behöver involveras i besluten. Vi kanske vill ha långsamma beslut, vi kanske tycker det är ok med lite mer byråkrati. Vården är en fundamental del av demokratin och välfärden, säger Jason Tucker.

Text: Magnus Jando