“Getting Engaged in Cooperation: Design, Distance and Distributed Work” eller på svenska “Att bli involverad i samarbete: design och distribuerat arbete” är namnet på Mårten Pettersons doktorsavhandling som handlar om hur man kan stödja samarbete med hjälp av teknik och digitala verktyg.

Mårten Pettersson är formellt knuten till Institutionen för datavetenskap och medieteknik vid Malmö universitet men har genomfört sitt arbete vid Högskolan Kristianstad. Han forskar inom ett fält som benämns datorstöd för samarbete.

– Min forskning ligger inom designprocessen som ett led i att försöka förstå vad folk faktiskt gör när de samarbetar och hur de då använder tillgänglig teknik. Det jag specifikt tittat på är kopplingen mellan det individuella arbetet och det vi gör tillsammans, säger han.

Samarbeten i skarpa situationer

Doktorsavhandlingen utgår från etnografiskt inspirerade observationsstudier där Mårten Petterson varit ute i fält och observerat hur samarbeten ser ut i ett skarpt läge. Arbetet utgår från två grundfrågor: Hur blir människor engagerade i samarbeten? Hur kan man stödja samarbete?

– Det räcker ofta inte med att gå ut och intervjua folk. Man måste även observera dem i praktiken för att se vad de faktiskt gör. För det är inte alltid samma sak.

Arbetsplatser han besökt är ett antal av SOS Alarms larmcentraler, lastbilscentraler, några fastighetsskötare och även en musikfestival.

– Om man tar operatörerna på SOS Alarm som exempel, handlar mycket om att de är medvetna om vad som händer. Vilka samtal som kommer in och vad kollegerna har för problem. Inom datorstöd för samarbete kallar man detta ”awareness”. Jag har försökt att titta extra på denna medvetenhet och när och hur den uppkommer. Det jag sett är att det finns en viss samtalsmetodik och ett konstant säkerställande som stödjer samarbetet.

Retrospektiv vinkel

Studierna som avhandlingen bygger på och artiklarna som ingår som en del av avhandlingen publicerades för mer än tio år sedan. Efter det har Mårten arbetat med att se mönster och analysera hur samarbetet uppstår och likheter mellan skilda sammanhang. I en senare kvalitetsstudie från 2022 har Mårten Pettersson observerat olika distanssamarbeten mellan studenter.

– Jag gör också en poäng av det i min avhandling att jag tittar på det retrospektivt. Trots nya digitala verktyg är arbetssätten desamma.

Slutligen har Mårten Petterson tagit fram ett antal designkoncept som exemplifierar hur man kan stödja att folk blir engagerade i samarbeten. Och där utgått från ”awareness technology” där man utgår från abstrakt representation.

– Ett konkret exempel är något jag kallar för ”water calls” där jag lekt med tanken att använda vatten för att visa samtalsflödena. Där tog jag SOS Alarm som utgångspunkt för att se hur man kan använda abstrakt representation för att visa hur mängder av samtal kommer in och fördelas.

 

Text: Magnus Erlandsson