Kriget mot Ukraina är inte bara en militär maktdemonstration – det sätter också ljuset på den ryska familjepolitiken och synen på vilka barn som är skyddsvärda. Den slutsatsen drar forskaren Maria Brock i en ny studie där hon diskuterar hur kriget används för att lyfta fram kristna värderingar och tron på kärnfamiljen.

Det är i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Lambda Nordica som Maria Brock argumenterar för att retoriken om att skydda barn sällan gäller alla barn, och att den i själva verket ofta innehåller beslut om vems liv som är värda att skydda och vems som inte är det.

–  Skyddet gäller för heterosexuella barn. Enligt en rysk lag från 2013 ska barn skyddas från undervisning om HBTQ-frågor och homosexualitet. Paradoxen är att man säger sig skydda barn genom att förvägra dem kunskap om vissa frågor, och det barnet som skyddas anses vara heterosexuellt, säger Maria Brock.

Kyrkans roll har stärkts

Att styra barnets sexualitet i syfte att skydda barnet har enligt Maria Brock blivit en markör av skillnaden mellan Ryssland och det dekadenta väst. Den ortodoxa kyrkan roll i Ryssland har vuxit efter invasionen.

Tusentals ukrainska barn har sedan kriget inleddes skadats, dödats eller förts bort. När den fullpackade tågstationen i Krematorsk i Ukraina bombades i april förra året hade texten ”för barnen” målats på en av bomberna.

–   Den ryska regimen har alltid velat kontrollera befolkningen, men det har fått nytt fokus med kriget. Den nationella idén går ut på att ryska barn får leva inom ramen för traditionella familjevärderingar med mamma, pappa och många barn. Den ramen ger dem skydd. Ukrainska barn har inte samma värde, säger Maria Brock.

Målar upp en värld i förfall

Artikeln ingår i det större forskningsprojektet ” Barnet som symbol för 'traditionella värden' inom anti-genusrörelser: en jämförande studie mellan Ryssland och Tyskland”.  Maria Brock har gått igenom ett stort antal ryska tal, bilder, filmer och olika former av texter och nyheter. Enligt Brock  handlar politiken om att etablera en universell norm mot vad den ryska regimen utmålar som västvärldens moraliska förfall.

–  Eftersom Ukraina närmar sig Europa och Nato har det lämnat dessa rätta värderingar, säger Maria Brock.

Som under andra världskriget fokuserar propagandan på att Ryssland befriar världen från nazismen. Enligt Maria Brock uppmanas barn i skolan att skriva patriotiska dikter och sånger till soldaterna som krigar i Ukraina.

–  Idén är att du måste inpränta värden i barn. Som framtida medborgare ska du stödja armén och som kvinna producera fler blivande soldater, säger Maria Brock.

Text: Magnus Jando

Läs The Necropolitics of Russia’s Traditional Family Values