Life science-företaget Pharmista Technologies AB får fyra miljoner danska kronor för att kunna ta fram en prototyp av ett graviditetstest som kommer att kunna användas flera gånger. Bolaget var det första som Malmö universitets holdingbolag Mau Holding investerade i.

Pharmista Technologies ingår sedan tidigare som ett av företagen i i SmiLes inkubator, en lundabaserad icke vinstdrivande inkubator för nystartade företag inom Life science. Nu har Pharmista också antagits till BioInnovation Institutes (BII) Venture Lab program i Köpenhamn.

Stöd till affärsutveckling

Detta ettåriga program stödjer företag på ett tidigt stadium när det gäller affärsutveckling, vetenskapliga framsteg och teamutveckling. Medlemskapet i programmet inkluderar även ett konvertibellån på 4 miljoner danska kronor.

— Det innebär att vi äntligen har en betydande summa pengar som vi kan accelerera utvecklingen av tekniken och produkten med hjälp utav. Förutom finansieringen så kommer vi även få tillgång till BII’s mentorprogram som sträcker sig över tolv månader, deras faciliteter i centrala Köpenhamn samt deras nätverk inom branschen. Så vi är väldigt taggade på vad det här året har att erbjuda, säger Pharmista VD Alice Mattsson, som grundade bolaget när hon läste masterprogrammet Leadership for Sustainability vid Malmö universitet.

Målet är att vid slutet av programmet ha en prototyp för ett graviditetstest som kan återanvändas minst tio gånger, med hög träffsäkerhet.

— Baserat på de tekniska framstegen vi förväntas göra under året är planen att sedan ta in ytterligare finansiering för att ta produkten hela vägen till marknaden. Vi kommer även titta på vilken produkt vi vill utveckla härnäst och hur vi på bästa sätt nyttjar potentialen i vår patenterade plattformsteknologi, säger Alice Mattsson.

Bolag som bedriver forsknings‐ och utvecklingsarbete

Mau Holding är Malmö universitets holdingbolag som investerar i bolag som bedriver forsknings‐ och utvecklingsarbete för kommersialisering av projekt och kunskaper, framtagna eller uppkomna inom ramen för verksamheten vid Malmö universitet. 2021 investerade Mau Holding 300 000 kr i Pharmista Technologies, som alltså grundats av universitetets tidigare student Alice Mattsson. I gengäld fick holdingbolaget en ägarandel och representation i bolagets styrelse.

Charlotte Ahlgren Moritz är vicerektor vid Malmö universitet och styrelseordförande i Mau Holding:
— Alice är en mycket driven entreprenör och brinner för sin idé som både stödjer kvinnor och har ett hållbarhetsperspektiv. En mycket bra kombination, var vår bedömning från holdingbolaget, som vi ville investera i. Bii:s inkubatorprogram kommer vara viktigt för Pharmistas fortsatta resa, både vad gäller nya nätverk och den kvalitetsstämpel som bolaget får genom antagningen i konkurrens till ett prestigefullt program.

Varför är det viktigt att Malmö universitet satsar på innovation?

— Malmö universitet har unika kunskapstillgångar i sin tvärvetenskapliga forskning och sitt starka samhällsengagemang. Vår vision att bidra till ett jämlikt och hållbart samhälle kan bland annat uppnås genom att vi satsar på att vara ett innovativt lärosäte som tar våra kunskapstillgångar till nytta och användning i samhället, säger Charlotte Ahlgren Moritz.

Text: Magnus Jando