Malmö University och tidskriften Nordic Journal of Migration Research har fått en miljon kronor av Vetenskapsrådet. Finansieringen tryggar utgivningen i tre år.

–   Merparten av medlen kommer att användas för att betala en del av  chefredaktörens lön. Det kommer också att täcka kostnaderna för redaktionsmedlemmarnas deltagande i Nordic Migration Conference, säger Nahikari Irastorza, docent vid Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MM), Malmö Universitet.

Tilldelningen från Vetenskapsrådet gäller vetenskapliga tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap för perioden 2023 - 2026.

Nahikari Irastorza är huvudsökande som gemensam chefredaktör för tidskriften tillsammans med Dalia Abdelhady, Lunds universitet.  Jacob Lind och Carolin Schütze, forskare vid Globala politiska studier, Malmö universitet, ingår i en större redaktion.

Ägs av ett nordiskt nätverk

NJMR är den ledande tidskriften inom migrationsområdet i Norden och ägs av ett nätverk av lärosäten i Norden. Genom att vara open access och kostnadsfri för författare och läsare vill den främja ett större globalt kunskapsutbyte.

–  Fokus ligger på migrationsforskning som är intressant för de nordiska länderna. Fältarbetet behöver inte vara gjort här, men ämnet måste vara intressant och relevant för de nordiska länderna, säger Nahikari Irastorza.

Finansieringen kom i rätt tid. Tidskiften hade under flera år medel från The Nordic Board for Periodicals in the Humanities and Social Sciences (NOP-HS), som slutat stödja vetenskapliga tidskrifter.

Tidskriften är open-acess och kostnadsfri för såväl läsare som författare.

–  Genom att göra forskning som är fritt tillgänglig för allmänheten stödjer vi ett större globalt kunskapsutbyte. Denna finansiering säkerställer fortsättningen av NJMR som en högkvalitativ tidskrift med öppen tillgång, säger Nahikari Irastorza.

Text: Magnus Jando

Fakta: Nordic Journal of Migration Research

Tidskriften ges ut Helsinki University Press (HUP) och publiceras online. Årligen ger vi ut en volym bestående av fyra nummer, inklusive ett specialnummer. NJMR lanserades 2010 av Nordic Migration Research (NMR), ett nordiskt forskningsnätverk med 13 institutioner samt enskilda migrationsforskare baserade i Finland, Sverige, Danmark och Norge, samt av The Society for the Study of Ethnic Relations and Internationell migration (ETMU) i Finland. Sekretariat flyttar vart fjärde år och är för närvarande baserat i Köpenhamn. Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) ingår I NMR.