Kan satellitbilder och annan ny innovativ teknik hjälpa till att förbättra och effektivisera jordbruket i fattigare länder? Det tror docent Magnus Andersson som ska stödja FN:s generalsekreterare i arbetet med att uppnå de globala hållbarhetsmålen.

Det är Utrikesdepartementet som via den svenska FN-representationen i New York nominerat Magnus Andersson, docent i ekonomisk geografi vid Malmö universitet. Utnämningen gjordes av FN:s generalsekreterare.

Tio experter från tio länder

I den rådgivande gruppen ingår representanter för såväl akademin som näringslivet och civilsamhället. 10 personer från lika många länder, däribland Seychellerna, Japan och Indien, som ska ta fram och föreslå innovativa metoder och ny teknik som kan stödja FN i arbetet med de 17 globala hållbarhetsmålen. Magnus Andersson är expert på att med hjälp av satellitbilder bedöma ekonomisk tillväxt.

— Man kan använda bilder på två sätt. På natten kan man mäta var det lyser och skatta tillväxt genom mängden ljus på olika platser i världen. Dagtid kan satellitbilder visa förändring i vegetationen och därmed på tillväxt inom jordbrukssektorn, säger Magnus Andersson.

I många länder sker inte odling så effektivt som är önskvärt på grund av det inte genomförts några jordreformer. Satellitbilder kan hjälpa till att se var landreformer kan bidra till att skapa bättre förutsättningar att odla effektivt och hållbart.

Strategier för användning av satellitbilder

Trenden är att många satellitbilder görs fritt tillgängliga, vilket gör att även fattigare länder kan delta i studierna. Magnus Andersson ska beskriva forskningen och ta fram strategier och argument för användningen av satellitbilder.

— Vi ska i gruppen ge råd kring hur vi kan enas om hur man kan mäta utvecklingen inom de globala hållbarhetsmålen. Där är det viktigt att använda ny och innovativ teknik som kan användas globalt, säger Magnus Andersson.

Som gymnasist på 1990-talet ansökte Magnus Andersson om ett utbytesår utomlands. Det råkade bli Thailand och genom värdfamiljens försorg ledde det till att han lärde sig både thai och lao, det officiella språket i Laos. Efter masterstudier av transportsystem i Lund och Thailand och så småningom doktorandstudier blev han rådgivare åt FN på 2010-talet, då arbetet med att ta fram de globala målen inleddes.

—  Nu är vi en grupp med olika kompetenser och kunskaper som ska ta fram förslag på lösningar för att uppnå de globala målen. Sedan är det upp till FN-systemet och medlemsländerna att hitta resurserna och genomföra dem, säger Magnus Andersson.

10-gruppen ska växelvis mötas online och fysiskt. I maj åker till Magnus Andersson till FN i New York.

Mer om de globala målen och den rådgivande 10-grupen

I september 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda och globala mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen.

Den rådgivande 10-gruppen ska bistå FN i  arbetet med att uppnå dessa mål. Gruppens formella namn är: United Nations Group of Ten High-level Representatives of Civil Society, Private Sector and Scientific Community to Promote Science, Technology and Innovation for the SDGs (10-Member-Group). Medlemmarna utses av FN:s generalsekreterare för en period om två år.