SAMVERKAN. Forskare och näringslivsrepresentanter – med gemensamt intresse för innovationer. Tre forskare från Malmö universitet deltog i veckan i IVA:s event Research2Business, R2B. ”Det känns meningsfullt att mitt arbete får genomslag utanför akademin”, förklarade Håkan Wernersson efter arrangemanget.

Kungliga ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) arrangemang anordnades i veckan på Norra Latin på Drottninggatan i centrala Stockholm. Under dagen presenterade forskare sammanlagt ett 50-tal aktuella forskningsprojekt för representanter från näringslivet och offentlig verksamhet. Detta med syftet att deltagarna skulle få möjlighet att ”utbyta erfarenheter och perspektiv och tillsammans skapa innovation och affärsmöjligheter”.

De utvalda forskningsprojekten som presenterades under dagen – inom kategorier som exempelvis infrastruktur, smart industri samt samhälle och välfärd – återfinns på IVA:s 100-listor 2021 och 2022 över forskning som har stor potential att skapa nytta i samhället och värde för svenskt näringsliv.

Tre av forskarna på plats i Stockholm representerade Malmö universitet. Det var Dario Salvi, Carl Magnus Olsson och Håkan Wernersson från Fakulteten för teknik och samhälle som i omgångar ”snabbpitchade” tre olika forskningsprojektet:

  • Parkapp – som handlar om att utveckla ”ett digitalt verktyg för kontinuerliga hälsomätningar med multidimensionell fjärrdiagnostik” av patienter med Parkinsons sjukdom. Projektet genomförs i samarbete med Karolinska institutet och University of Edinburgh.
  • Mobistudy – som är en smart mobilbaserad plattform som gör det möjligt för vem som helst att donera data och på så vis bidra till forskning kring hälsa. Det blir därmed enklare att rekrytera deltagare till exempelvis olika medicinska forskningsprojekt.
  • Akoustus – som är ett projekt som utvecklat ljudabsorberande skruv som radikalt förenklar ljudisolering av väggar och tak.  

Hur var upplevelsen att ”snabbpitcha” sin forskning på tre minuter?
– Det var inget stort problem för mig, jag är van att summera min forskning på några få minuter och göra det enkelt. Jag fick också bra hjälp av universitetets innovationskontor som föreslog att jag skulle lyfta några nyckelbegrepp i min presentation, berättade Dario Salvi.   
Även kollegorna uppskattade den snabba formen av presentationer.
– Det var ganska befriande. Man kan inte trassla in sig i detaljer och akademisk bevisföring. Publiken får lita på de påstående man gör, förklarade Håkan Wernersson.
Medan Carl Magnus Olsson förklarade att han har stor vana inom området:
– Vi gör löpande denna typ av presentationer med något olika perspektiv beroende på vilka parter vi talar med. Att göra denna typ av pitch är centralt som forskare med intresse för näringslivskontakter till samfinansierade projekt, men naturligtvis särskilt relevant för produktifiering och kommersialisering.     

Vad blev resultatet av dagen – några nya kontakter som det känns intressant att gå vidare med?
– Jag fick flera intressanta kontakter, men det är för tidigt att säga vad de kommer att leda till. Men jag har förväntningar, berättade Håkan Wernersson.
Ett liknande resultat blev det även för Carl Magnus Olsson:
– Absolut, såväl med den typ av parter jag hoppades på som med en tech lead för ett väldigt stort företag som bad mig ta kontakt med deras inkubationsverksamhet. Även om han idag inte specifikt är inom medtech så har han bakgrund inom området och kände väl till de behov och möjligheter som jag belyste i min pitch.

Dario Salvi – å sin sida – hade det lite trögare på kontaktfronten.
– Men jag upplevde ett fint stöd från deltagarna och fick många av mina idéer och antaganden bekräftade. Så nu känner jag mig motiverad att arbeta vidare med att skapa en produkt utifrån vår forskning, meddelade han.     

Text: Per M Eriksson