För tjugo år sedan påbörjade byggforskaren Mats Persson en kunskaps-sammanställning via hemsidan byggai.se som fortfarande är i drift och uppdateras. Sammanställningen har varit stilbildande för branschen och lett till hedersamma uppdrag.

– Om jag förklarar vad jag egentligen håller på med så är det nyttiggörande. Att se till att kunskapen finns tillgänglig ute i branschen, berättar Mats Persson, universitetslektor på institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik vid Malmö universitet.

Kunskapssamlingen byggai.se, som även används i ämnet byggteknik till studenter som läser till högskoleingenjör, innehåller för närvarande180 olika instruktioner varav 100 är översatta till engelska. Och de stora byggföretagen har inte sällan sneglat på denna förlaga när de tagit fram egna system, metoder och handledningar.

–  Prio ett är alltid personsäkerhet. Vad det finns för risker i olika arbetsmoment. Sedan går jag igenom förutsättningar: vad som behöver vara klart för att arbetet ska kunna påbörjas: vilka verktyg och hjälpmedel som måste finnas på plats. Och så till sist de olika arbetsmomenten i tydliga steg.

Många uppdrag från byggbranschen

Kunskapssamlingen ledde fram till boken ”Byggarbetsplatsens teknikhandbok” (vars första version kom ut 2013) som detaljerat går igenom alla upptänkliga arbetsmoment som kan förekomma på ett bygge. En bok som främst riktar sig till arbetsledningen på byggarbetsplatser som ett stöd för kommunikationen mellan byggledningen och byggarbetarna.

Boverket har använt mina kunskapssammanställningar som underlag till de kommande byggreglerna som går under arbetsnamnet ”Möjligheternas byggregler".

Mats Persson, byggforskare vid Malmö universitet 

 

Mats Perssons stora kunskapspool har lett fram till många andra uppdrag i byggbranschen. Ett flertal kunskapssammanställningar har tagits fram åt Boverket (som kan laddas hem, sök på: ”bygglearn”), exempelvis: ”Ventilation i Sverige”, ”Fuktsäkra byggnader” och ”Termisk komfort”. De har bland annat använts när Boverket nu ska introducera nya byggregler som kommer att gälla från och med januari 2025.

– Boverket har använt dessa kunskapssammanställningar som underlag till de kommande byggreglerna som går under arbetsnamnet ”Möjligheternas byggregler”. I remissen för dessa regler är jag nog den mest citerade, säger Mats Persson stolt.

20 år av din forskargärning har du lagt på detta, och formellt tar projektet slut nu. Vad gör du härnäst?

– Projektet kommer att fortsätta så länge jag är anställd på Malmö universitet. Att projektet har slutdatum den 12 juni är bara för att jag fyller år då! 68 år. Men jag håller på ett år till i alla fall, säger Mats Persson vid Malmö universitet.

 

Forskningsprojektet: Kunskapsportal för kompetensutveckling inom samhällsbyggnadssektorn