Att vara öppen som hbtq-person kan i många kristna frikyrkliga miljöer innebära att man reduceras till en andra klassens församlingsmedlem. Det konstaterar Charlotta Carlström, forskare vid Malmö universitet, i sin nyutkomna bok: ”En villkorad gemenskap: hbtq, sexualitet och kristen frikyrklighet”. Boken baseras på den första svenska vetenskapliga studien i ämnet.

– För de flesta är det en väldigt smärtsam process. Alltifrån att de känt sig tvungna att omförhandla sin kristna tro till att de blivit exkluderade. Majoriteten har också blivit utsatta för olika typer av omvändelseförsök. Inga regelrätta program, utan snarare genom själavårdssamtal via pastorerna, där de får höra att ”det här kan du ju själv välja bort”, säger Charlotta Carlström. 

Blir av med sina uppdrag

Charlotta Carlström, lektor i socialt arbete med inriktning mot sexologi och sexualitetsstudier, har gjort djupintervjuer med 29 kristna hbtq-personer som har eller har haft en gemenskap i en kristen frikyrka. Drygt hälften av dessa 29 är fortfarande med i en frikyrklig församling, medan resterande har blivit uteslutna eller gått ur av egen fri vilja.

– När man kommer ut som hbtq-person inom frikyrkan följs det ofta av olika typer av sanktioner. Man kan bli fråntagen sina uppdrag, man kan få medlemskapet villkorat, att du får fortsätta vara med i gemenskapen så länge du inte visar din sexuella läggning öppet, säger hon och fortsätter:

– Men en del resonerar så, att för mig är den kristna tron och gemenskapen i församlingen så viktig att det är värt att gå med på samfundets premisser. Flera som jag intervjuat har haft en stark ödmjukhet inför samfundets hållning. De säger: ”Jag tyckte ju också så förut, så jag förstår dem”. 

De kan få sitt medlemskap villkorat, att "du får fortsätta vara med i gemenskapen så länge du inte visar din sexuella läggning öppet".

Charlotta Carlström, lektor i socialt arbete

 

Många av de intervjuade har eller har haft en psykisk ohälsa och flera bär på svåra trauman. 

– De känner inte hat, men många bär på en djup sorg och en stark besvikelse. Eller som en av dem sa till mig: ”När jag kom ut förlorade jag min församlingsgemenskap, mina vänner, min framtid och meningen med mitt liv, allting på ett bräde. Nu 20 år senare, längtar jag fortfarande tillbaka till en gemenskap jag inte är välkommen till”. 

Kan inte längre undvika ämnet

Enligt Charlotta Carlström finns det forskning som stödjer, att i takt med att samhället blir mer bejakande och öppet för hbtq-personer, blir de värdekonservativa församlingarna än mer strikta. Och nu när Svenska kyrkan har gått i en mer accepterande riktning har det blivit hög tid för frikyrkorna att ta ställning.

– Det är nu det sker kan man säga. Det är en otroligt polariserad fråga i de kristna frikyrkorna idag. De har förstått att de inte längre kan undvika ämnet, vilket på sina håll resulterat i osämja och konflikter. Men det pratas oftast bara om ”dom”, sällan med hbtq-personerna själva. Ambitionen med denna forskningsbaserade bok är att deras röster ska komma fram, säger Charlotta Carlström vid Malmö universitet.

Text: Magnus Erlandsson

 

Fördjupning

Boken ”En villkorad gemenskap: hbtq, sexualitet och kristen frikyrklighet” baseras på djupintervjuer med 29 kristna hbtq-personer och utgör den första svenska vetenskapliga studien i ämnet. Med en fenomenologisk ansats undersöker författaren hur sexualitet, intimitet och tro erfars av de intervjuade samt hur deras kristna identitet samverkar med deras identitet som hbtq-personer.

Boken riktar sig till lärare, forskare och studenter i exempelvis religionsvetenskap, sexologi, genusvetenskap och psykologi. Boken är också av intresse för den som i sitt yrke behöver kunskap i ämnet, till exempel själavårdare och terapeuter. Vidare kan den fungera som underlag för samtal och reflektion om tro, sexualitet och hbtq inom frikyrkliga sammanhang.

De kristna frikyrkosamfund som berörts av studien är: Pingst - Fria församlingar i samverkan, Equmeniakyrkan, Evangeliska Frikyrkan, Svenska Alliansmissionen, Frälsningsarmén samt Vineyard. Samtliga ingår i Sveriges kristna råd. 

 

Läs även forskningsartikeln “Tensions, Power, and Commitment:: LGBTQ and Swedish Free Churches”