Nu står det klart att Malmö universitet får sin första civilingenjörsutbildning. Utbildningen, som har planerad start hösten 2025 och inledningsvis tar in cirka 50 studenter, får två inriktningar: Tillämpad data science och Internet of Things (IoT).

Hur känns det att få detta glädjande besked Martin Höst, dekan på Fakulteten för teknik och samhälle vid Malmö universitet?

– Det är fantastiskt rolig! Det är ett erkännande att vi håller en hög nivå på våra nuvarande utbildningar och att civilingenjörsutbildningen vi föreslagit behövs och ligger rätt i tiden. Det finns ett stort behov av denna kompetens inom industrin och annan verksamhet så det är en utbildning som är attraktiv för många studenter. Utbildningen kommer att bidra främst till regionens utveckling men även nationellt.

Vad kommer utbildningen att heta och vilka inriktningar får den?

– Namnet blir troligtvis Civilingenjör: Datateknik och inriktningarna Tillämpad data science och Internet of Things (IoT). Data science är ett växande tvärvetenskapligt ämne i gränslandet mellan datavetenskap, matematik och kommunikation. Vad gäller inriktningen Internet of Things finns det idag inget lärosäte i Sverige som har denna inriktning. Betydelsen av IoT är stor i alla aspekter av samhället och utvecklingen kallas ibland för den fjärde vågen av digitalisering.

Varför är det viktigt att Malmö universitet får en civilingenjörsutbildning? 

 – Det är viktigt att vi har ett mer komplett utbud av program inom ämnesområden där vi redan har hög kompetens. Det möjliggör att fler studenter blir kvar hos oss och går vidare till forskning. Det finns också ett högt söktryck på CI-programmen vid andra lärosäten i landet och där kan vi vara med och bidra. Vi har även fått påtryckningar från näringslivet i regionen under flera år eftersom det finns ett stort behov av ingenjörer och datavetare här.

Civilingenjörsyrket är traditionellt mansdominerat. Hur kommer ni att locka fler tjejer till utbildningen?  

– En del av våra program inom datavetenskap har idag relativt hög andel kvinnor i förhållande till liknande program utanför Mau. Men vi kommer att lyfta fram att lagarbete är centralt för civilingenjörer och att lagarbetet gynnas av att både kvinnor och män med olika bakgrunder är representerade. Och i undervisningen kommer vi att sträva efter att ha kvinnliga förebilder i form av föreläsare och handledare. Studenterna har dessutom bildat en studentförening för tjejer och icke-binära som riktar sig till just ingenjörsprogrammen. 

Hur ser ni på möjligheten att rekrytera den kompetens ni behöver? 

– Vi har redan påbörjat rekrytering av personal till CI-programmet men vi behöver rekrytera fler. Även om fakulteten redan har tillräcklig lärarkompetens att driva den föreslagna utbildningen, så krävs några nyanställningar för att hantera att vi får ett volymmässigt utökat utbildningsuppdrag. 

Hur ska ni fira?

– Det blir tårta! Och sedan får vi så klart fira lite extra med studenterna när den första kullen startar. Det finns många sätt och tillfällen att fira detta, säger Martin Höst, dekan vid Malmö universitet.

Vi kommer att lyfta fram att lagarbete är centralt för civilingenjörer och att lagarbetet gynnas av att både kvinnor och män med olika bakgrunder är representerade.

Martin Höst, dekan på Fakulteten för teknik och samhälle

 

Professor Paul Davidsson, föreståndare för forskningscentrumet Internet of Things and People, har varit ansvarig för arbetet med ansökan:

– Vi är mycket glada att arbetet med utvecklingen av programmet och ansökan som startades för ca 2,5 år sedan och involverat en stor del av fakultetens lärare, belönas på detta sätt. Det är ovanligt att UKÄ godkänner ansökan om civilingenjörsrättigheter vid första försöket, ofta har det krävts två eller tre ansökningar, säger han.

Text: Magnus Erlandsson

Om beslutet

Bakgrund till beslutet

Beslutet om civilingenjörsutbildningen på Malmö universitet kommer från UKÄ (Universitetskanslersämbetet) som i sin prognos för perioden 2021–2035 drar slutsatsen att:

”För att säkerställa balans mellan tillgång och efterfrågan behövs cirka 10 000 fler civilingenjörer inom teknisk fysik, elektro- och datateknik år 2035. Detta betyder att antalet nybörjare behöver öka med drygt 2 600 per år jämfört med läsåret 2019/20 – en ökning med cirka 82 procent. Ökningen behöver ske genast och nivån behöver bestå under hela prognosperioden.”  

Beslutet från UKÄ