I januari 2023 lanseras forskarskolan PRISMAS – ett tvärvetenskapligt doktorandprogram som involverar nio svenska universitet och MAX IV. Programmet är inriktat på FN:s globala mål och Horisont Europas centrala forsknings- och innovationsområden. Målet är att skapa ett nätverk av nästa generations experter inom synkrotronljusbaserad forskning och underlätta för universitet och industri att till fullo utnyttja världsledande synkrotonljusanläggningar som MAX IV.

PRISMAS kommer att samla studenter från ett brett spektrum av vetenskapliga områden. Gemensamt för dem är att de ska använda och utveckla synkrotronljusbaserade metoder i sin forskning kring angelägna samhällsutmaningar så som hälsa, miljö, grön energi och hållbar teknologi. Programmet inkluderar både kurser och praktisk undervisning på MAX IV i Lund. De deltagande universiteten kommer även att samarbeta kring ett stort urval av kurser som studenterna kan välja bland under forskarutbildningen.

– PRISMAS kommer skapa en livskraftig och stimulerande tvärvetenskaplig miljö för studenterna. Erfarenheten från samverkan med en så mångskiftande grupp av forskare kommer bli oerhört värdefull för deras fortsatta karriär efter programmet, säger PRISMAS studierektor Lindsay Merte, docent på Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik vid Malmö universitet.

PRISMAS stöds av ett nätverk av 43 partners från akademi, marknadsledande industri och institut. Projektet delfinansieras även av det europeiska ramprogrammet Horisont Europa som är tänkt att stärka forskning och innovation.

– Detta är det första projektet av sitt slag på den här skalan. Det skapar ett nätverk av svenska universitet för att utnyttja MAX IV:s fulla potential. Eftersom programmet är inriktat mot FN:s globala mål och Horisont Europas nyckelområden för forskning och innovation kommer det att leda till framsteg inom hälsa, livsmedel och energiutmaningar. Det kommer bedrivas forskning inom allt från batterier och energi till läkemedelsutveckling. Nödvändig metod- och instrumentutveckling kommer också att stärkas, säger Marjolein Thunnissen, Vetenskapsdirektör för livsvetenskap vid MAX IV och PRISMAS programdirektör.

PRISMAS

Involverade universitet:

  • Karlstad universitet
  • Kungliga Tekniska högskolan
  • Luleås tekniska universitet
  • Lunds universitet
  • Malmö universitet
  • Stockholms universitet
  • Sveriges lantbruksuniversitet
  • Umeå universitet
  • Uppsala universitet