Malmö universitet kommer starta en treårig tandhygienistutbildning. Det står klart efter att Universitetskanslersämbetet, UKÄ, nu beslutat att lärosätet får utfärda tandhygienistexamen.

 – Vi är jätteglada över det positiva beskedet och det innebär att vi direkt startar upp och planerar för ett första intag av studenter till tandhygienistprogrammet hösten 2023. Det är både roligt och känns viktigt att kunna bidra till kompetensförsörjningen av tandhygienister i södra Sverige, säger Gunilla Klingberg, dekan vid Odontologiska fakulteten.

Under de senaste åren har Odontologiska fakulteten lagt ner ett omfattande arbete för att stärka kunskaps- och forskningsområdet oral hälsa och tandhygienistprofessionen. Som en del i satsningen startade Malmö universitet 2020 en forskarskola i oral hälsa med bland annat tre doktorandtjänster vid Odontologiska fakulteten.

–  Det är väldigt glädjande att Malmö universitet nu ges förutsättningar att långsiktigt stärka utbildning och forskning inom området oral hälsa, säger rektor Kerstin Tham.

Malmö universitet lämnade in en ansökan 2021 och i våras begärde tillsynsmyndigheten en komplettering av ansökan inom två av bedömningsområdena, vilket lärosätet också lämnade in. Den 21 september kom det efterlängtade beskedet från UKÄ: Malmö universitet får utfärda tandhygienistexamen.

 – Det är en otroligt glädjande dag för hela fakulteten och hela Malmö universitet. Här i Malmö har vi en lång tradition av att jobba i team över utbildningsgränserna och vi har verkligen saknat att inte ha hela tandvårdsteamet komplett. Tandhygienister från Malmö kommer nu att bidra i det viktiga hälsofrämjande arbetet inom oral hälsa, säger Liselotte Paulsson, vicedekan med ansvar för utbildning.

– Jag vill också rikta mitt stora tack till alla engagerade medarbetare som har lagt ner ett stort arbete med att skriva denna ansökan, avslutar rektor Kerstin Tham.

Text: Anna Dahlbeck