Det tvååriga masterprogrammet anordnas av institutionen för datavetenskap och medieteknik vid Fakulteten för teknik och samhälle och är kopplat till universitetets forskningscenter Internet of Things and People (IoTaP). Utbildningen förbereder studenterna för karriärer inom en snabbt växande global industri.

Enligt programkoordinator Romina Spalazzese finns det ingen likande utbildning i Sverige idag.

– Efterfrågan på personer med teknisk kompetens inom området förväntas öka dramatiskt, säger hon och fortsätter:

– Programmet innefattar både tekniska aspekter, mänskliga faktorer, innovation och affärsmodeller. För att stärka Sveriges position inom IoT är det av grundläggande betydelse att ge studenterna relevanta kunskaper och färdigheter i ämnet.

30 miljarder uppkopplade saker

En av de starkaste trenderna inom informations- och kommunikationsteknologi är den remarkabla ökningen av uppkopplade prylar i samhället. Enligt industrins egna prognoser beräknas dessa vara uppemot 30 miljarder till antalet år 2025.

Programmet har utvecklats i samarbete med företag inom branschen och är utformat för att möta den efterfrågan som finns på arbetsmarknaden när det kommer till att dra nytta av olika typer av uppkopplade vardagsföremål, fordon och maskiner.

Stor efterfrågan på arbetsmarknaden

Genom olika aktiviteter kommer företagen ha nära kontakt med studenterna, till exempel genom gästföreläsningar och examensarbeten. Efter masterprogrammet innehar de en unik spetskompetens som kan hjälpa företag att utveckla produkter och tjänster för att bli globalt konkurrenskraftiga

– Som en följd av den snabba utvecklingen av olika IoT-baserade smarta städer och lösningar för e-hälsa kommer våra studenter att ha yrkesmässiga möjligheter inom både den privata och offentliga sektorn, säger Romina Spalazzese.

Fakta om utbildningen

Masterprogam: Sakernas internet (Internet of Things)

Lärosäte: Malmö universitet

Omfattning: 120 poäng / Heltid

Tidsperiod: 23 augusti 2023 – 8 juni 2025

Ansökan: Senast 16 januari 2023

Vänder sig till: Masterprogrammet är relevant för studenter med en kandidatexamen i datavetenskap, datateknik, data- och informationsvetenskap, programvaruteknik, informatik, telekommunikation, elektroteknik eller relaterade områden.