I en ny antologi lyfter 14 forskare från olika fakulteter på Malmö universitet aktuella synsätt på forskning inom religionsvetenskap. Kapitel som rör allt från voodoo, pridefestivaler och sekularisering undersöker hur ämnet påverkar dagens samhälle.

Fröet till antologin ”Religion och samhällsförändring – Aktuella perspektiv i religionsvetenskaplig forskning” såddes 2021 genom en bred förfrågan bland Malmö universitets forskare som är intresserade av religionsvetenskapliga perspektiv. Redaktörerna och författarna i boken finns utspridda på olika fakulteter. Deras forskning är inte nödvändigtvis inriktad på just religionsvetenskap.

– Jag är mediedidaktiker men det går ju att koppla mediedidaktik till religionsvetenskap. Den tvärvetenskapliga hållningen med olika ingångar blev en styrka i boken, säger Dennis Augustsson.

– Alla våra kapitel berör historia, politik, samtid och förändringsprocesser. Därav ordet samhällsförändring i titeln, säger Bodil Liljefors Persson.

Religion och våld

Boken är indelad i fyra teman: ”Religion, kön och sexualitet”, ”Religion, unga och skola”, ”Religion, möten och förändringar” samt ”Religion, politik och samtid”. Varje tema har en didaktisk inledning som beskriver hur kapitlen knyter an till läroplan och hur de kan användas i undervisning. Kapitlen har nutida perspektiv med historisk hållning, till exempel om Pride och regnbågsflaggans symbolik, normalisering av slöjan och religionens koppling till våld.

– Sverige är ett mångreligiöst land. Det behövs kunskap om religion. På 90-talet var det mycket prat om att gud är död och år 2000 separerades kyrkan från staten. Med ökad mångfald har religionens roll stärkts i Sverige. Att ha kunskap om religion är verkligen något som alla behöver. Vi behöver sätt att diskutera frågorna, inte bara utgå från förutfattade meningar eller negativ inramning, säger Bodil Liljefors Persson.

– Det behövs kunskap inom såväl skolans miljö som vårdande yrken. Det behövs en större kunskap för att bemöta människor på ett adekvat sätt, säger Charlotta Carlström.

Intressant för många

Redaktörerna tänker att studenter som är intresserade av religionsvetenskap men också lärarstudenter och verksamma lärare kan ha nytta och glädje av boken.

– Religionen förändras och omarbetas. Det är intressant att se. Det är viktigt med vetenskapliga och nyanserade perspektiv i frågor som rör mer kontroversiella ämnen. Vår förhoppning är att kunna bidra med ett sådant perspektiv, säger Charlotta Carlström.

Text: Marc Malmqvist

Religion och samhällsförändring – Aktuella perspektiv i religionsvetenskaplig forskning

Dennis Augustsson, Charlotta Carlström, Emma Hall och Bodil Liljefors-Persson är redaktörer. Boken ges ut av Liber.

Religion, kön och sexualitet:
- Motståndet mot Frälsningsarmén som normbrytare i sekelskiftets Sverige. Johan A. Lundin.
- Ilona Karmels ”Den polska flickan”: en berättelse om Sverige och förintelsen från tidigt 1950-tal. Malin Thor Tureby.
- Den scharlakansröda gudinnan: genus och sexualitet inom västerländsk esoterism. Manon Hedenborg White.
- ”Vi bad att det skulle hända en naturkatastrof så att pride inte skulle bli av”: pridefestivaler och frikyrklig kristendom. Charlotta Carlström.

Religion, unga och skola:
- Rörelser in i det okända: erfarenheter av det liminala i överfarten över Medelhavet. Emma Hall.
- Att berätta fram sin religiösa identitet. Dawan Raoof
- Undervisning om religion för ett demokratiskt och hållbart samhälle: om ämneslitteracitet och existentiella frågor. Bodil Liljefors Persson.
- Videoproduktion i religionsundervisningen. Dennis Augustsson.

Religion, möten och förändringar
- Kosmologi och ekologi i mayas andliga landskap: myter, ritualer och spår av förändring. Bodil Liljefors Persson.
- Voodoo – dödande trollkonst eller en religion för lyckogörande. Mats Greiff.
- Om kristen animism: en kritisk granskning av Mark I. Wallaces ekoteologi. Anders Melin.
- Att i rädslan och klassmedvetenheten ta Gud i handen: hur tillit till en högre makt blir vardag för gruvarbetare. Mats Greiff.

Religion, politik och samtid
- Normaliseringen av den muslimska slöjan i svensk integrationspolitik. Pernilla Ouis, Aje Carlbom.
- Religion och våld – hur och varför? Johan Modée
- Sagan om sekulariseringen: makt och religion i tre moderna mytologier. Jon Wittrock.

Omslagsbilden är målad av Dennis Augustsson.