Svenska ESF-rådet – myndighet som förvaltar den Europeiska socialfonden – har tilldelat Mötesplats Social Innovation (MSI) vid Malmö universitet och projektet Kompetenscenter för social innovation, 15 miljoner kronor. Projektet pågår fram till 2025.

Svenska ESF-rådet har utsett Mötesplats Social Innovation att bli stödfunktion för att främja effektiva och värdeskapande sociala innovationer på arbetslivsrelaterade samhällsutmaningar.

– Det känns väldigt roligt att vi nu kan sätta igång denna satsning. Vi ser detta som ett viktigt verktyg för att stärka möjligheten till ett effektivt genomförande av programområdet sociala innovationer. Vi kommer med spänning följa resultat och effekter från satsningen, säger Jens Löf, chef för Nationella enheten, ESF-rådet.

Vi kommer med spänning följa resultat och effekter från satsningen.

Jens Löf, chef för Nationella enheten, ESF-rådet

 

Charlotte Ahlgren Moritz är vicerektor vid Malmö universitet och ordförande för Mötesplats Social Innovations styrgrupp.

– Detta är ett viktigt erkännande av det arbete Mötesplats Social Innovation har gjort sedan starten 2010 och nu genomför i EU-projektet Building Capacity for a Sustainable Society. Det visar på ett fortsatt förtroende från ESF-rådet.

Social innovation är ett nytt programområde inom socialfonden. I det sjuåriga socialfondsprogrammet ESF+ (2021-2027) finns ett tydligt fokus på social innovation: programområdet ska möjliggöra för nyskapande och effektivare lösningar för att möta utmaningar och behov inom exempelvis social inkludering, arbetsmarknad, utbildning och kapacitetsuppbyggnad.

Det är glädjande att EU nu fokuserar på den roll social innovation och den sociala ekonomin har i samhällsutvecklingen. 

Sara Bjärstorp, verksamhetsledare Mötesplats Social Innovation

 

– Samskapande och innovativa metoder behövs för att möta dagens samhällsutmaningar. Det är glädjande att EU nu fokuserar på den roll social innovation och den sociala ekonomin har i samhällsutvecklingen. Vi ser fram emot att samarbeta med ESF-rådet, aktörer inom ekosystemet och stötta arbetet med sociala innovationer, säger Sara Bjärstorp som är verksamhetsledare vid Mötesplats Social Innovation.

 

Text: Magnus Erlandsson

 

Mer om socialfondsprogrammet ESF+