Tandläkare är en yrkesgrupp som ofta behöver ta svåra beslut kring behandling, inte minst om patienten är ung. Men genom att låta tandläkarstudenter reflektera över knepiga fall med element av osäkerhet kan man träna upp sin beslutsförmåga, enligt en ny avhandling.

Avhandlingen Uncertainty in Endodontics: Strategies for Understanding and Management handlar om osäkerhet. På vilket sätt då?

 – Avhandlingen har två delar. Första delen handlar om att minska osäkerheten vid behandling av så djup karies att man kommit in till tandpulpan, den levande vävnaden inuti tanden. Den andra delen handlar om att träna tandläkarstudenter i att hantera och ta beslut kring behandling trots att det finns kvar element av osäkerhet, säger Joséphine Brodén.

Vilka behandlingsmetoder finns för djup karies idag?

– Vid pulpaexponering måste man antingen ta bort pulpan och rotfylla tanden eller så kan man göra en så kallad pulpaöverkappning. Det innebär att man lägger en lagning på tanden och så kan den läka utan att den behöver rotfyllas. Det finns inte några riktlinjer för vilken behandling man ska välja i de här fallen, därför ville jag studera om det gick att minska osäkerheten.

– Jag har samlat in all litteratur på området, och det som var anmärkningsvärt var att det inte fanns några större studier om hur det gått för barn och unga som gjort rotfyllning på grund av djup karies.

Hur gjorde du för att jämföra pulpaöverkappning med rotfyllning?

– Jag gjorde en kartläggning och tittade på alla kostnader över en nioårsperiod och jämförde de olika behandlingarna. Våra beräkningar visar att det är mer kostnadseffektivt att göra en pulpaöverkappning än en rotfyllning på barn och unga.

Du har också utforskat om man kan träna tandläkarstudenter i att bedöma risk. Varför då?

–  Den har typen av träning är vanlig inom medicin men inte inom tandvården, även om tandläkare också måste göra riskbedömningar. Vi gjorde en reflektionsövning där tandläkarstudenter fick bedöma ett fall där det fanns ett mått av osäkerhet. Sedan fick de skatta hur säkra de kände sig att ta beslut om lämplig behandling. Våra resultat visar att de upplevde att mer erfarenhet skulle öka deras känsla av säkerhet. Redan innan övningen verkade det som om studenterna kände sig trygga med att fatta ett beslut trots osäkerheten.

Hur vill du att resultaten ska användas?

– Det kan dels användas som ett stöd för tandläkare som behandlar barn och unga med djup karies, att kostnadsberäkningen kan bidra till att de känner sig tryggare i att välja att göra pulpaöverkappning. Min tanke är också att reflektionsövningen kan användas för att visa tandläkarstudenter att det finns en osäkerhet när man fattar beslut, och även att förmedla att denna osäkerhet faktiskt kan finnas kvar även om man är erfaren. Där ligger ett stort ansvar på de som undervisar.

Text: Anna Dahlbeck

 

Läs mer

Ta del av avhandlingen i sin helhet:

Uncertainty in Endodontics: Strategies for Understanding and Management

Läs mer om Joséphine Brodén:

Joséphine Brodén