Mötesplats Social Innovation (MSI) vid Malmö universitet ska tillsammans med forskare vid Jönköping University utvärdera Telias initiativ för digital inkludering. Det ska leda till ett sätt att mäta effekterna som företaget ska kunna använda i sitt hållbarhetsarbete.

De allra flesta använder internet i Sverige och många gör något för att skydda sig från de risker som finns på nätet. Det visar Internetstiftelsens undersökning Svenskarna och internet 2022. Många äldre är dock oroliga för att bli lurade på internet, något som begränsar dem i sitt användande.

Verktyg behövs

Internetleverantören Telia driver tre olika initiativ inom digital inkludering som riktar sig till olika målgrupper och kunder: digitala seniorer, digitalt företagande och digital förälder. Deras utvärderingar visar att det behövs verktyg för att mäta och följa upp effekterna av initiativen.

– Vi som arbetar med att främja sociala innovationer och samverkan är stolta över att ha fått förtroendet av Telia. I samarbete med forskare utvärderar vi deras projekt och tar också fram en förändringsteori och modell för effektmätning, säger Anna Tengqvist, samordnare på Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet.

Det är viktigt att kunna visa på värdet av sociala innovationer.

Anna Tengqvist

Avtalet och uppdraget med Telia sträcker sig ett år med start 2022. MSI kommer att ta fram en förändringsteori, kartlägga metoder för effektmätning av digital inkludering och ta fram en modell för att mäta digital inkludering inom Telia samt utvärdera effekten av initiativen Digitala seniorer och Mobilkörkortet.

Ungdomar hjälper äldre

Forskaren Sofi Fristedt från Jönköping University kommer att titta på initiativet Digitala seniorer där ungdomar är med och hjälper äldre att förstå digital teknik.

– Ungdomar instruerar och utgår från de äldres intresse och behov. Jag kommer att titta på användaraspekterna. Hur har det varit att genomföra en sådan utbildning? Vilka effekter kan denna ha? Vi ska göra intervjuer med kommunerna och seniorer som deltagit, säger Sofi Fristedt, docent vid Jönköping University.

Fakta

Mötesplats Social Innovation (MSI) vid Malmö universitet är den samlande nationella kunskapsnoden för social innovation och samhällsentreprenörskap. Tillsammans med såväl akademi som näringsliv och offentliga och idéburna aktörer byggs kapacitet för innovation som möter samhällsutmaningar.

Läs mer på MSI:s hemsida

Läs rapporten Svenskarna och internet 2022