Forskningscentrumet Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering, CTA, står värd när seminarieserien Knowledge for Change nystartar i augusti 2022. Inbjuden gäst är professorn och organisationsforskaren Karina Nielsen som ska tala om hur man genom intervention kan skapa positiva förändringar i en organisation.

Idag finns det stor kunskap om vad som krävs för att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska fungera. Vi behöver dock lära oss mer om vilka insatser som kan implementeras för att förändra och förbättra arbetsmiljön, enligt Sandra Jönsson, föreståndare för CTA. Det kan handla om att nå målet att minska mobbning och trakasserier i arbetet.

Försöka förändra

Interventionsforskning handlar om att aktivt försöka åstadkomma en förändring, till exempel då testa om en åtgärd mot mobbning på en arbetsplats har effekt eller inte.

– Organisationer är komplexa och i ständig förändring. Det går inte att okritiskt tillämpa metoder som är utformade inom medicin i organisationer som ständigt är i rörelse. Karina Nielsen jobbar med att utveckla sätt att arbeta med interventioner inom arbetslivet, säger Sandra Jönsson.

Karina Nielsen är professor vid Institute of Work Psychology på Sheffield University Management School och är en ledande forskare inom fältet. Den 25 augusti håller hon en öppen föreläsning på Malmö universitet. Dagen efter är hon med vid en heldag om interventioner med forskare vid CTA.

– Hennes besök bidrar på ett positivt sätt till utvecklingen av interventionsforskning vid vårt forskningscentrum, säger Sandra Jönsson.

Med serien Knowledge for Change vill Malmö universitet stärka kunskapens och vetenskapens roll i samhället. Detta görs genom öppna föreläsningar och seminarier med universitetets forskare. Serien vill inspirera till tvärvetenskapliga diskussioner och odla relationer både inom och utanför akademin – lokalt och globalt. Knowledge for Change startade 2017 och får med Karina Nielsens besök en nystart efter två års uppehåll på grund av pandemin.

Text: Magnus Jando