En skräddarsydd polisutbildning för personer med akademiska meriter har nyligen startat vid Malmö universitet. Utbildningen är funktionsinriktad, vilket innebär att studenterna blir placerade på en i förväg bestämd tjänst inom Polisen som de påbörjar direkt efter utbildningen. Studenterna får även 29 000 kronor i månadslön.

Polismyndigheten har fått i uppdrag att öka antal poliser i Sverige. Ett av sätten att är att locka nya målgrupper med andra erfarenheter och kunskaper än de som traditionellt söker den ordinarie polisutbildningen.

Joel Holmgren är kursansvarig för den nya utbildningen vid Enheten för polisiärt arbete vid Malmö universitet.

– Det är stor spridning på de som antagits till den här första omgången. Allt från brandtekniker, IT-ingenjörer och elektriker, till jurister, socionomer och ekonomer, säger han och fortsätter:

– Det är väldigt stimulerande och utmanande att undervisa studenter med så olika erfarenheter. Vissa av dem är så kunniga inom sitt område att de hade kunnat undervisa under vissa lektioner, säger Joel Holmgren som är jurist och tidigare har arbetat som åklagare.

120 högskolepoäng och två års arbetslivserfarenhet

I den första kullen på 35 studenter – som påbörjade utbildningen i november 2022 och tar examen i januari 2024 – kommer 16 internt från polisen medan 19 är så kallade externa som tidigare haft ett yrke inom ett annat område.

Innehållet är exakt detsamma som i den traditionella polisutbildningen. Det som skiljer dem åt är att studietakten är mycket högre.

Joel Holmgren vid Enheten för polisiärt arbete vid Malmö universitet

För att vara berättigade att söka utbildningen krävs 120 högskolepoäng samt minst två års relevant arbetslivserfarenhet i förhållande till den tjänst som söks hos Polisen. Den funktionsinriktade polisutbildningen finns sedan tidigare vid Linnéuniversitetet i Växjö, men denna har förut bara riktat sig till polisanställda. Från och med nu kan alla söka utbildningen, inte bara i Växjö, utan även vid Södertörns högskola och Malmö universitet.

– Innehållet är exakt detsamma som i den traditionella polisutbildningen. Det som skiljer dem åt är att studietakten är mycket högre. Denna är på cirka 55 veckor istället för 80, så det är högt tempo! Eftersom studenterna är något äldre och har studieerfarenhet tror vi att det kommer att gå bra, säger Joel Holmgren.

Aspiranttjänst i slutet

En annan skillnad är att större delen av studierna sker på distans. Endast 15 av de 55 veckorna sker som närstudier i Malmö universitets utbildningslokaler.

– Vi har satt ihop ett lärarlag på cirka tio personer som i princip bara jobbar med dessa studenter för att den komprimerade undervisningen ska bli effektiv, säger Joel Holmgren

Efter det dryga året kommer dessa studenter göra ett halvårs aspiranttjänst med exakt samma upplägg och innehåll (patrullering, radiobil, brottsutredning etcetera) som de som genomgår den vanliga polisutbildningen.

– Det blir intressant att följa upp. För egentligen är det först när de gör sin aspiranttjänst som vi får ett kvitto på hur bra den funktionsinriktade utbildningen är. Men resultat från de som gått utbildningen i Växjö visar att de står sig väldigt bra, säger Joel Holmgren vid Malmö universitet.

Text: Magnus Erlandsson

Så söker du den nya polisutbildningen i Malmö

Den 16 februari är sista ansökningsdag för den omgång studenter som påbörjar sin funktionsinriktade polisutbildning i november 2023.

Ansök till den funktionsinriktade polisutbildningen via Polisen.se 

  • Klicka på Lediga jobb
  • Filtrera på Polisregion Syd och Polisregion Väst
  • Sök de tjänster som är märkta ”Funktionsinriktad polisutbildning”