Malmö stad har beslutat att etablera Malmö Startup District på Universitetsholmen. ”Det här gynnar oss” säger Charlotte Ahlgren Moritz, vicerektor på Malmö universitet.

Ett startupdistrikt är ett kluster med aktörer från olika områden inom näringslivet, forskning, idéskapare och offentliga aktörer som tillsammans skapar en grogrund för innovation.

– För Malmö universitet är det väldigt positivt att Malmö stad tagit detta initiativ.  Innovation är ju något som den nuvarande regeringen vill att de svenska universiteten ska satsa mer på, så det här gynnar oss, säger Charlotte Ahlgren Moritz som är vicerektor för samverkan och innovation vid Malmö universitet och ordförande för Mau Holding, vars uppdrag är att fånga upp och investera i kommersiellt gångbara och forskningsbaserade idéer. 

Malmö stad menar att den geografiska platsen Universitetsholmen har alla förutsättningar som krävs för ett framgångsrikt startupdistrikt i form av infrastruktur, fysiska tillgångar och närhet till framför allt universitetet och entreprenörsmiljöer i stadsnära miljö.

– Ett startupdistrikt kommer att underlätta det för våra forskningsbaserade startup-bolag att komma ut i en innovativ miljö. Men det är även till gagn för våra studenter och universitetet som helhet eftersom det leder till nya samarbetsytor där vår forskning kan komma ut och göra nytta i samhället, säger Charlotte Ahlgren Moritz.

Ett startupdistrikt kommer att underlätta det för våra forskningsbaserade startup-bolag att komma ut i en innovativ miljö.

Charlotte Ahlgren Moritz, vicerektor vid Malmö universitet och ordförande för Mau Holding

 

Så här kommenterar kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) nyheten i ett pressmeddelande:  ”Malmö har ett starkt näringsliv, där mängder av nya företag startas dagligen. Genom att etablera ett startupdistrikt i centrala Malmö och utnyttja stadens gröna och hållbara profil så kan vi utveckla staden och näringslivet ytterligare, och skapa en grogrund för både fler före företag och fler arbetstillfällen.”

Enligt Malmö stad blir nästa steg att engagera och involvera intressenter, utforska finansieringsmöjligheter, formulera en konceptidé för distriktet samt fortsätta utforska den tilltänkta platsen på Universitetsholmen.

Charlotte Ahlgren Moritz ser fram emot ett nära och givande samarbete med samtliga innovationsaktörer:

– Vi har ett möte inbokat redan nu i maj där vi ska träffa Malmö stads näringslivsdirektör Micael Nord och diskutera hur vi kan fördjupa vårt samarbete med fokus på just detta distrikt och vad vi kan åstadkomma tillsammans framöver.

 

Text: Magnus Erlandsson