Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ifrågasätter kvaliteten i specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning psykiatrisk vård, vid Malmö universitet. Institutionen för vårdvetenskap håller med om att det finns brister och beslutade att pausa utbildningen redan inför höstterminen 2022.

I sin granskning konstaterar UKÄ bland annat att: ”Det finns i dagsläget inte tillräckligt med lärare med vetenskaplig och professionsspecifik kompetens. Utbildningen kan därmed inte heller erbjuda en vetenskaplig och professionsinriktad miljö med ett nära samband mellan forskning och utbildning.”

– Vi är inte förvånade över UKÄ:s beslut och har varit medvetna om bristerna. Vi saknar helt enkelt kompetens vad gäller disputerade lärare inom psykiatrisk vård, och därför bestämde vi att sätta den på paus, säger Louise Stjernberg, prefekt vid Institutionen för vårdvetenskap, Malmö universitet.

Generellt problem

Två docenter vid utbildningen slutade förra året. Institutionen har sedan dess annonserat och via olika nätverk sökt en programansvarig som kan hålla ihop utbildningen, utan att lyckas. Enligt Louise Stjernberg verkar bristen på disputerad personal vid lärosätena vara generell inom utbildningsområdet.

– Även Blekinge tekniska högskola och Lunds universitet har pausat sina utbildningar, säger Louise Stjernberg.

Att flera disputerade lärare gått i pension är en förklaring till bristen. Men enligt Louise Stjernberg konkurrerar utbildningarna också till viss del om personalen med vårdaktörerna.

– Vår medarbetare går tillbaka till lite högre tjänster inom vården, som till exempel forskningschefer eller administrativa tjänster som strateg, Där kan vi inte konkurrera lönemässigt.

UKÄ granskar högskoleutbildningar med examenstillstånd med jämna mellanrum. Lärosäten vars utbildningars kvalitet blir ifrågasatt får ett år på sig för att åtgärda bristerna och lämna in en åtgärdsredovisning till UKÄ.

– Vården tycker att detta är ett viktigt program som de har ett stort behov av. Vi har en pågående dialog inom Lärosäten Syd för att se om vi kan finna en lösning genom att samarbeta, säger Louise Stjernberg.

Text: Magnus Jando

 

Fakta om utbildningsutvärderingen

I övrigt bedömdes alla andra kriterier vara tillfredställande, det vill säga programmets utformning, genomförande, resultat, studentperspektiv, arbetsliv och samverkan.

Läs hela omdömet från UKÄ